dr Weronika Bieniasz

Weronika Bieniasz

dr Weronika Bieniasz

  • Koordynator dyscyplin w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych
  • Adres e-mail: Weronika Bieniasz
  • Numer telefonu: (12) 3419156
 

Ukończyła studia magisterskie oraz Środowiskowe Studia Doktoranckie na Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stopień doktora nauk chemicznych uzyskała obroniwszy w 2011 roku pracę doktorską zatytułowaną „Selektywnie domieszkowany kompozytowy katalizator ferrytowy do odwodornienia etylobenzenu”. Otrzymany przez nią katalizator chroniony jest krajowym patentem, jest też przedmiotem międzynarodowego zgłoszenia patentowego. Prezentowany na międzynarodowych targach wynalazków zdobył liczne nagrody.

Współautorka publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej, wystąpień na konferencjach międzynarodowych i krajowych, redaktor trzech pozycji wydawniczych wydanych przez Wydział Chemii UJ, stypendystka Małopolskiego Stypendium Doktoranckiego. Wykonawca i główny wykonawca finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektów badawczych. W latach 2010-2011 zatrudniona na Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach programu Wiedza i kompetencje z fizyki, chemii i informatyki na potrzeby gospodarki WIKING (projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI). Od marca 2012 r. pracuje w Narodowym Centrum Nauki na stanowisku koordynatora dyscyplin w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych. W wolnych chwilach zajmuje się działalnością wydawniczą.

Zafascynowana twórczością Lubelskiej Federacji Bardów (piwnica artystyczna) współtworzy medialny wizerunek zespołu.