Nagroda Narodowego Centrum Nauki


Nagroda Narodowego Centrum Nauki to wyróżnienie dla młodych uczonych za znaczące osiągnięcia naukowe, dokonane w ramach badań podstawowych prowadzo­nych w polskiej jednostce naukowej, udokumentowane publikacjami afiliowanymi w polskiej jednostce nauko­wej. Nagrodę ustanowiła Rada Narodowego Centrum Nauki w lutym 2013 r. Wyróżnienie, w trzech obsza­rach badawczych: nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, nauki o życiu, nauki ścisłe i techniczne, przyznaje Kapituła, w skład której wchodzą dyrektor i Rada NCN oraz przedstawiciele fundatorów Nagrody.

Zasady przyznawania Nagrody NCN określa aktualny Regulamin zatwierdzony, zgodnie z wymogami ustawy o NCN, przez Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina w dniu 16 lutego 2019 r.

Nasza inicjatywa nie byłaby możliwa bez wsparcia ze strony środowiska biznesowego. Od pierwszej edycji fundatorami wyróżnienia są działające w Polsce firmy – od rodzinnych przedsiębiorstw po wielkie spółki. Razem pracujemy na rzecz rozwoju i promocji polskich badań podstawowych. Zapraszamy firmy zainteresowane współpracą w charakterze fundatora Nagrody NCN do kontaktu. Do tej pory współpracowali z nami: Adamed, ASTOR, Bemo Motors, Biprostal S.A, Celon Pharma, Colian, EDF Polska, Enel-Med, FBN Poland, Fundacja KGHM Polska Miedź, Grupa Azoty, Koksoprojekt BIS, Meble Vox, Netbox, Orange, PGE, PGNiG, Yes.

Wyróżnienia dla młodych badaczy zostały przyznane już ośmiokrotnie.