prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak

Krzysztof W. Nowak

prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak

  • Jednostka: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Wydział: Hodowli i Biologii Zwierząt, Katedra Fizjologii i Biochemii Zwierząt
 

Absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, tytuł profesora nauk biologicznych uzyskał na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest pracownikiem Katedry Fizjologii i Biochemii Zwierząt, którą kierował w latach 2000-2006. W latach 2002-2008 pełnił funkcję prodziekana ds. nauki na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt, w roku 2003 kierował jako kurator Katedrą Weterynarii. Od 2002 roku członek Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu a od 2005 przewodniczący Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów. W latach 1999-2005 członek Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Poznaniu a w latach 2005-2010 jej przewodniczący. Członek Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego od 1979 (w latach 2005-2008 prezes Oddziału w Poznaniu). Od 2002 członek Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii i Komisji Medycyny Doświadczalnej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Od roku 2007 członek Komitetu Biologii Rozrodu Zwierząt Polskiej Akademii Nauk i Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt Polskiej Akademii Nauk. W latach 2002-2005 członek sekcji P06K (weterynaria) Komitetu Badań Naukowych/Rady Nauki a latach 2005-2006 członek panelu N301 (biologia molekularna i komórkowa) Rady Nauki.

Prowadzi badania z zakresu endokrynologii eksperymentalnej. Dotychczas wypromował 6 doktorantów.

Staże naukowe w Instytucie Ewolucyjnej Fizjologii i Biochemii im. Sechenova w Leningradzie w Pracowni Endokrynologii Molekularnej (1989), Instytucie Biochemii Wydziału Podstawowych Nauk Medycznych Queen Mary and Westfield College w Londynie (1992) i Instytucie Anatomii i Fizjologii Człowieka Uniwersytetu w Padwie (1993-1994).

Zainteresowania pozazawodowe: muzyka klasyczna, turystyka górska i enologia.

Publikacje