prof. dr hab. Michał Karoński

Michał Karoński

prof. dr hab. Michał Karoński

  • Jednostka: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  • Wydział: Matematyki i Informatyki, Zakład Matematyki Dyskretnej
  • Tel. +48 12 341 9191
  • E-mail: kancelaria@ncn.gov.pl
 

Prof. dr hab. Michał Karoński jest profesorem zwyczajnym i kierownikiem Zakładu Matematyki Dyskretnej na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM. Stopnie naukowe uzyskał w latach: magistra w 1969 roku, doktora w 1974 (statystyka matematyczna), doktora habilitowanego w 1984 (matematyka dyskretna ), a tytuł profesora nauk matematycznych w 1996 roku. Prowadzi badania w zakresie matematyki dyskretnej (losowe struktury dyskretne, teoria grafów) oraz informatyki teoretycznej (algorytmy grafowe). Ma w swoim dorobku blisko sześćdziesiąt publikacji naukowych oraz ponad trzydzieści referatów wygłoszonych na zaproszenie organizatorów konferencji międzynarodowych (w tym kilkanaście referatów plenarnych). Na zaproszenie uczelni zagranicznych wygłosił ponad pięćdziesiąt wykładów, między innymi w USA, Kanadzie, Niemczech, Szwecji, Szwajcarii i Korei Południowej.

Jest redaktorem naczelnym czasopisma Random Structures & Algorithms (Wiley, USA) oraz członkiem rad redakcyjnych SIAM Monographs on Discrete Mathematics i Advances of Compu-tations: Theory and Practice. Był stypendystą University of Florida oraz profesorem wizytującym w Southern Methodist University, Purdue University i The Johns Hopkins University. Od 1992 roku jest profesorem wizytującym w Emory University w Atlancie. Prowadził badania naukowe w wielu ośrodkach zagranicznych, w tym w uniwersytetach: Łomonosowa, Lund, Bielefeld i Carnegie Mellon oraz w centrach badawczych: Bellcore i Microsoft Research (USA), BRICS (Dania), Com2Math (Korea Południowa), Newton Institute (Cambridge University), Institute for Mathematical Sciences (University of Singapore) i w Mittag-Leffler Institut (Szwecja). W połowie lat siedemdziesiątych stworzył grupę naukową zajmującą się teorią struktur losowych, która szybko zyskała międzynarodową renomę, stając się jednym z przodujących w tej dziedzinie zespołów na świecie. Kierował wieloma projektami badawczymi KBN, uczestniczył, wraz z zespołem, w grancie Unii Europejskiej: DIMANET- PECO oraz, jako wykonawca, w grancie National Science Foundation (USA). Jest członkiem Komitetu Matematyki PAN. W latach 1993-1999 był Dziekanem WMiI UAM. W okresie 2004-2005 przewodniczył Zespołowi P03 Komitetu Badań Naukowych, a w latach 2005-2010 pełnił funkcję przewodniczącego Zespołu Nauk Ścisłych (ZR-2) Rady Nauki. Funkcję przewodniczącego Rady NCN pełni od 2010 r.