prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak

Sergiusz Jóźwiak

prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak

  • Jednostka: Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
 

Kierownik Kliniki Neurologii i Epileptologii w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Konsultant Krajowy w dziedzinie neurologii dziecięcej. W latach 2003-2011 przewodniczący Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych. Konsultant National Agency for the Evaluation of Universities and Research Institutes (ANVUR), Italian Agency of European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), Michelle Foundation (Maastricht), Tuberous Sclerosis Alliance (USA). Kierownik lub wykonawca w wielu grantach MNiSW i IP CZD, wykonawca w 2 grantach National Institutes of Health (NIH). Absolwent Programu POLE dla Liderów Onkologii w Bocconi School of Management w Mediolanie. Otrzymał nagrodę amerykańskiej organizacji pacjentów chorych na stwardnienie guzowate (Manuel Gomez Award 2009) za dokonania naukowe zmierzające do zrozumienia mechanizmów prowadzących do powstania choroby i poprawy opieki nad chorym ze stwardnieniem guzowatym. Laureat nagród Polskiej Akademii Nauk oraz Ministra Zdrowia (2006-2009), laureat konkursu Złoty Lancet za innowacyjność w medycynie (2012). Główne kierunki zainteresowań dotyczą chorób skórno-nerwowych oraz padaczki wczesnodziecięcej, zwłaszcza napadów zgięciowych. Od ponad 20 lat ośrodek profesora Jóźwiaka prowadzi badania naukowe dotyczące stwardnienia guzowatego, uczestnicząc w tym czasie w odkryciu genu TSC1, oraz ustalaniu obowiązujących kryteriów diagnostycznych i rekomendacji leczniczych. Do innych kierunków badań należy zaliczyć stwardnienie rozsiane u dzieci, choroby nerwowo-mięśniowe oraz schorzenia metaboliczne. Profesor Jóźwiak jest edytorem ponad 30 podręczników i monografii, autorem 107 rozdziałów, ponad 240 prac opublikowanych w recenzowanych czasopismach. Wskaźnik Hirscha 23.