prof. dr hab. Teresa Malecka

Teresa Malecka

prof. dr hab. Teresa Malecka

  • Jednostka: Akademia Muzyczna w Krakowie
  • Wydział: Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej
 

Teoretyk muzyki, kierownik Centrum Dokumentacji Twórczości Kompozytorów Krakowskich Akademii Muzycznej w Krakowie, redaktor naczelna czasopisma naukowego “Teoria muzyki. Studia, interpretacje, dokumentacje”. Poprzednio wieloletni prorektor, dziekan, prodziekan, dyrektor Instytutu Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki krakowskiej uczelni.

W latach 70 tych XX wieku zainicjowała wraz z Krzysztofem Drobą powstanie Zespołu ds. Analizy i Interpretacji Muzyki działającego pod merytoryczną pieczą Mistrza – Profesora Mieczysława Tomaszewskiego. Dało to początek formacji określanej mianem Krakowskiej Szkoły Teoretycznej. Zorganizowała wraz  ze współpracownikami liczne konferencje naukowe krajowe i międzynarodowe, w tym m.in. XI Kongres Semiotyki Muzycznej Muzyka. Funkcja i wartość.(11th  Congress of Musical Significations Music: Function and Value) Zainicjowała także powstanie w Akademii Muzycznej Centrum Dokumentacji Twórczości Kompozytorów Krakowskich oraz powołanie czasopisma naukowego “Teoria Muzyki. Studia, interpretacje, dokumentacje”.

W pracy naukowej skoncentrowana na polskiej muzyce współczesnej (K. Penderecki, H.M. Górecki, Z. Bujarski) oraz  na muzyce rosyjskiej (M. Rimski-Korsakow, M. Musorgski), a wśród zagadnień teoretycznych na relacji Wort – Ton, oraz na związkach między sztukami – w perspektywie semiotycznej. Jest autorem książek: Słowo, obraz i dźwięk w twórczości Modesta Musorgskiego (1996) i Zbigniew Bujarski. Twórczość i osobowość, (2006), oraz wielu artykułów naukowych publikowanych w kraju i za granicą. Bierze udział w międzynarodowych kongresach i sympozjach w Europie zachodniej, wschodniej, w Stanach Zjednoczonych, i ośrodkach  akademickich w Polsce. Jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich,  Societe Internationale d’Histoire Comparee du Theatre, de l’Opera et du Ballet, Stowarzyszenia Beethovenowskiego (w zarządzie), Rady Programowej Festiwali Beethovenowskich, była członkiem Rady Programowej Festiwali Muzyki Krzysztofa Pendereckiego oraz Festiwalu Kraków 2000, wiceprzewodniczącą Rady Programowej Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. W latach 2012 – 2016 była  członkiem Rady Naukowej Muzeum Narodowego w Krakowie, a w latach 2014 – 2017  członkiem kapituły Nagrody im. Ks. Hieronima Feichta ZKP. Od grudnia 2010 jest członkiem Rady Narodowego Centrum Nauki.

Publikacje