prof. dr hab. Wojciech Tygielski

Wojciech Tygielski

prof. dr hab. Wojciech Tygielski

  • Jednostka: Uniwersytet Warszawski
  • Wydział: Historyczny, Instytut Historii Sztuki, Zakład Kultury i Sztuki Dawnej
 

Historyk czasów nowożytnych, wydawca źródeł; profesor zwyczajny na Wydziale Historycznym UW. Zajmuje się historią społeczną Polski i Europy w XVI-XVII wieku, kontaktami polsko-włoskimi oraz podróżami w okresie nowożytnym, a także dziejami dyplomacji. Jego kariera akademicka związana była z Instytutem Historycznym UW, gdzie uzyskał magisterium (1977), doktorat (1983), habilitację (1992) i tytuł profesora (2006). Od 2009 r. pracuje w Instytucie Historii Sztuki UW.

W latach 1993-95 był dyrektorem Instytutu Polskiego w Rzymie oraz radcą tamtejszej Ambasady RP; 1999-2002 prodziekan Wydziału Historycznego ds. ogólnych; 2002-2008 prorektor Uniwersytetu Warszawskiego ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą.

Na UW jest obecnie kierownikiem Zakładu Historii Sztuki i Kultury Dawnej, senatorem uczelni, przewodniczącym Zespołu Rektorskiego ds. serii wydawniczej „Monumenta Universitatis Varsoviensis” oraz członkiem Rady Muzeum UW. Poza macierzystą uczelnią – jest członkiem Rady Muzeum Historii Polski, Rady Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Rady Numizmatycznej przy Zarządzie NBP; wchodzi także w skład Rady Redakcyjnej rocznika „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”.

Był stypendystą State University of New York (Stony Brook, USA) – 1981/1982, Istituto Luigi Sturzo (Rzym, Włochy) – 1984/85, Università di Napoli (Neapol, Włochy) – 1989; Saint Lawrence University (Canton, New York, USA) – 1991/92, a także Fundacji Lanckorońskich z Brzezia (kwerendy w Archiwum i Bibliotece Watykańskiej – 1987-1999).

Doświadczenia dydaktyczne w zakresie historii nowożytnej Polski i powszechnej, metodologii badań historycznych oraz statystyki i demografii, a także zagadnień integracji europejskiej zdobywał w Instytucie Historycznym i w Centrum Europejskim UW oraz w Akademii Teatralnej w Warszawie. Wykładał też gościnnie oraz wygłaszał odczyty na uniwersytetach w Rzymie, Mediolanie, Bari, Neapolu, Augsburgu, Giessen, Monachium, Saarbrücken, Visby, Helsinkach i Ottawie.