MINIATURA 2: trzecia lista rankingowa


poniedziałek, 1 października 2018

Kolejnych 94 badaczy zostało laureatami konkursu MINIATURA 2. Naukowcy otrzymają łącznie niemal 3,45 mln zł na realizację działań naukowych takich jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże, konsultacje naukowe i wyjazdy konferencyjne.

Finansowanie w grupach nauk:

  • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 26 działań o wartości 614 721 zł
  • nauki ścisłe i techniczne: 22 działania o wartości 716 296 zł
  • nauki o życiu: 46 działania o wartości 2 112 302 zł

Lista rankingowa nr 3