QUANTERACHANSEWEAVE Fundusze NorweskieZobacz film NCNOtwarte konkursy NCNPrzykłady finansowanych projektówKonkurs DIOSCURI

Aktualności


Informacja dotycząca kosztów w projektach

wtorek, 28 maja 2013

Przypominamy, że dotychczasowe ustalenia dotyczące kosztów w projektach badawczych, przyjęte przez Radę NCN, mają charakter zaleceń. Informujemy, że trwają prace nad uregulowaniem kwestii kosztów kwalifikowalnych oraz związane z nimi konsultacje ze środowiskiem naukowym. Ostateczne regulacje w tej sprawie obowiązywać będą począwszy od konkursów, których ogłoszenie planowane jest na 15 września br.   »


Możliwość wydruku informacji uzupełniających z systemu OSF

poniedziałek, 27 maja 2013

Informujemy, że w systemie OSF została udostępniona opcja wydruku informacji uzupełniających na potrzeby pracowników administracji jednostek występujących do NCN z wnioskami o finansowanie w konkursach ogłoszonych 15 marca br. Dokument można wygenerować w systemie za pomocą przycisku wydruk informacji uzupełniającej (umieszczonego na górze strony). Powyższa opcja jest dostępna jedynie dla gotowych wniosków. Wygenerowany dokument zawiera „Plan badań” oraz „Kalkulację i uzasadnienie poszczególnych pozycji kosztorysu” (częściowo w języku angielskim). »


Dyżur w sprawach skarg i wniosków

piątek, 24 maja 2013

Informujemy, że dyżur w sprawach skarg i wniosków mający się odbyć w piątek 7 czerwca 2013 r. zostaje przełożony na czwartek 6 czerwca 2013 r., w godzinach od 10.00 do 12.00. »


Przedłużenie terminu składania wniosków w konkursach OPUS 5, PRELUDIUM 5, SONATA 5

wtorek, 21 maja 2013

Informujemy, że uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki termin składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 marca 2013 r. został przedłużony do dnia 17 czerwca br. (osobiste dostarczenie wniosków do siedziby NCN – do godziny 16.00; składanie wniosków w systemie OSF, nadawanie dokumentów w urzędzie pocztowym – do godziny 23.59). »


Nagranie z seminarium pt. "Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce"

poniedziałek, 20 maja 2013

Informujemy, że na stronie Telewizji internetowej Uniwersytetu Śląskiego dostępne jest nagranie z seminarium pt. "Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce", które odbyło się 8 maja br. w ramach Dni Narodowego Centrum Nauki.  »


Instrukcje przygotowania i składania wniosków w konkursach OPUS 5, PRELUDIUM 5, SONATA 5

poniedziałek, 20 maja 2013

Informujemy, że w sekcji Najczęściej zadawane pytania opublikowano szczegółowe instrukcje przygotowania i składania wniosków w konkursach, ogłoszonych 15 marca 2013 r.: »


Uzasadnienia decyzji Zespołów Ekspertów w konkursach OPUS 4, PRELUDIUM 4, SONATA 4, SONATA BIS 2

czwartek, 16 maja 2013

Informujemy, że w systemie OSF zostały udostępnione uzasadnienia ocen wszystkich wniosków w ramach konkursów OPUS 4, PRELUDIUM 4, SONATA 4, SONATA BIS 2, ogłoszonych w dniu 15 września 2012 roku. Przypominamy, że listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach ww. konkursów opublikowane zostały 29 kwietnia br. »


Możliwość zgłoszenia propozycji tematu w nowym konkursie sieci HERA

środa, 15 maja 2013

Sieć HERA, wspierająca badania z obszaru nauk humanistycznych, przygotowuje obecnie kolejny konkurs na międzynarodowe projekty badawcze. »


Majowe posiedzenie Rady NCN

środa, 15 maja 2013

W dniu 8 maja 2013 r. odbyło się posiedzenie plenarne Rady Narodowego Centrum Nauki, tym razem wyjątkowe, bo zorganizowane w Katowicach w ramach „Dni Narodowego Centrum Nauki”. »


Planowany termin rozmów kwalifikacyjnych w konkursie SYMFONIA 1

środa, 15 maja 2013

Informujemy, że rozmowy kwalifikacyjne w konkursie SYMFONIA 1, ogłoszonym 15 listopada 2012 r., zaplanowano w terminie: 18 lipca 2013 r. »


Strony