QUANTERACHANSEWEAVE Fundusze NorweskieZobacz film NCNOtwarte konkursy NCNPrzykłady finansowanych projektówKonkurs DIOSCURI

Aktualności


Kontakt z pracownikami Centrum w dniu 7 czerwca

wtorek, 4 czerwca 2013

Informujemy, że w związku z odbywającym się w dniu 7 czerwca (piątek) w godzinach 8:00-16:00 szkoleniem zewnętrznym pracowników, biuro Narodowego Centrum Nauki będzie zamknięte. »


Polscy astrofizycy nagrodzeni w międzynarodowym konkursie ASPERA

poniedziałek, 3 czerwca 2013

Z przyjemnością informujemy, że międzynarodowy projekt badawczy pt. Współpraca, badania i rozwój na rzecz Teleskopu Einsteina kierowany przez prof. Tomasza Bulika z Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał finansowanie w konkursie ogłoszonym przez NCN oraz sieć ASPERA-2. »


Udział dyrektora NCN w „Annual Global Meeting 2013 of the Global Research Council”

piątek, 31 maja 2013

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Andrzej Jajszczyk wziął udział w corocznym posiedzeniu Global Research Council odbywającym się w Berlinie w dniach 27-29 maja br.

»


Udostępnienie formularza raportu rocznego i końcowego w systemie OSF

środa, 29 maja 2013

Informujemy, że ze względu na problemy techniczne formularze raportów rocznych i końcowych dla projektów badawczych złożonych w konkursach ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki zostaną udostępnione w systemie OSF w dniu 1 lipca 2013 r. W związku z powyższym, termin składania raportów zostaje przesunięty na dzień 30 września 2013 r. dla:

  • raportów rocznych w przypadku projektów, których realizacja rozpoczęła się najpóźniej 1 maja 2012 r.,
  • raportów końcowych w przypadku projektów zakończonych do czerwca 2013 r.
»


Informacja dotycząca kosztów w projektach

wtorek, 28 maja 2013

Przypominamy, że dotychczasowe ustalenia dotyczące kosztów w projektach badawczych, przyjęte przez Radę NCN, mają charakter zaleceń. Informujemy, że trwają prace nad uregulowaniem kwestii kosztów kwalifikowalnych oraz związane z nimi konsultacje ze środowiskiem naukowym. Ostateczne regulacje w tej sprawie obowiązywać będą począwszy od konkursów, których ogłoszenie planowane jest na 15 września br.   »


Możliwość wydruku informacji uzupełniających z systemu OSF

poniedziałek, 27 maja 2013

Informujemy, że w systemie OSF została udostępniona opcja wydruku informacji uzupełniających na potrzeby pracowników administracji jednostek występujących do NCN z wnioskami o finansowanie w konkursach ogłoszonych 15 marca br. Dokument można wygenerować w systemie za pomocą przycisku wydruk informacji uzupełniającej (umieszczonego na górze strony). Powyższa opcja jest dostępna jedynie dla gotowych wniosków. Wygenerowany dokument zawiera „Plan badań” oraz „Kalkulację i uzasadnienie poszczególnych pozycji kosztorysu” (częściowo w języku angielskim). »


Dyżur w sprawach skarg i wniosków

piątek, 24 maja 2013

Informujemy, że dyżur w sprawach skarg i wniosków mający się odbyć w piątek 7 czerwca 2013 r. zostaje przełożony na czwartek 6 czerwca 2013 r., w godzinach od 10.00 do 12.00. »


Przedłużenie terminu składania wniosków w konkursach OPUS 5, PRELUDIUM 5, SONATA 5

wtorek, 21 maja 2013

Informujemy, że uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki termin składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 marca 2013 r. został przedłużony do dnia 17 czerwca br. (osobiste dostarczenie wniosków do siedziby NCN – do godziny 16.00; składanie wniosków w systemie OSF, nadawanie dokumentów w urzędzie pocztowym – do godziny 23.59). »


Nagranie z seminarium pt. "Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce"

poniedziałek, 20 maja 2013

Informujemy, że na stronie Telewizji internetowej Uniwersytetu Śląskiego dostępne jest nagranie z seminarium pt. "Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce", które odbyło się 8 maja br. w ramach Dni Narodowego Centrum Nauki.  »


Instrukcje przygotowania i składania wniosków w konkursach OPUS 5, PRELUDIUM 5, SONATA 5

poniedziałek, 20 maja 2013

Informujemy, że w sekcji Najczęściej zadawane pytania opublikowano szczegółowe instrukcje przygotowania i składania wniosków w konkursach, ogłoszonych 15 marca 2013 r.: »


Strony