Aktualności

 • W agencjach partnerskich trwają nabory wniosków w konkursie Weave-UNISONO. Prosimy polskie zespoły badawcze o zwrócenie uwagi na terminy oraz zasady przygotowywania wniosków wspólnych i krajowych. Kurs euro, z użyciem którego należy wyliczyć budżet… czytaj dalej
  W agencjach partnerskich trwają nabory wniosków w konkursie Weave-UNISONO. Prosimy polskie zespoły badawcze o zwrócenie uwagi na terminy oraz zasady przygotowywania wniosków wspólnych i krajowych.
 • Sieć JPND zapowiada konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie chorób neurodegeneracyjnych: Understanding the mechanisms of non-pharmacological interventions. EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND) jest międzynarodową… czytaj dalej
  Sieć JPND zapowiada konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie chorób neurodegeneracyjnych: Understanding the mechanisms of non-pharmacological interventions.
 • Wśród laureatów konkursu organizowanego wspólnie przez sieć BiodivERsA i Water JPI są cztery zespoły badawcze z Polski. Konkurs BiodivRestore: Conservation and restoration of degraded ecosystems and their biodiversity, including a focus on aquatic systems… czytaj dalej
  Wśród laureatów konkursu organizowanego wspólnie przez sieć BiodivERsA i Water JPI są cztery zespoły badawcze z Polski.
 • Ponad 300 działań naukowych wyróżnionych w ostatnim naborze i niemal 700 ogółem – to efekty konkursu, w którym brać mogą naukowcy, którzy nie kierowali dotąd grantami NCN. Opublikowaliśmy ostatnią listę rankingową konkursu MINIATURA 5. W konkursie… czytaj dalej
  Ponad 300 działań naukowych wyróżnionych w ostatnim naborze i niemal 700 ogółem – to efekty konkursu, w którym brać mogą naukowcy, którzy nie kierowali dotąd grantami NCN. Opublikowaliśmy ostatnią listę rankingową konkursu MINIATURA 5.
 • Cztery projekty z udziałem pięciu polskich zespołów zostały nagrodzone w konkursie One Health interventions to prevent or reduce the development and transmission of AMR, organizowanym przez sieć JPIAMR. Konkurs został… czytaj dalej
  Cztery projekty z udziałem pięciu polskich zespołów zostały nagrodzone w konkursie One Health interventions to prevent or reduce the development and transmission of AMR, organizowanym przez sieć JPIAMR.
 • Ponad 900 grantów na badania z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu otrzymają naukowcy z całej Polski w konkursach NCN. Tak wielu laureatów nie było w programach OPUS i PRELUDIUM od kilku lat.… czytaj dalej
  Ponad 900 grantów na badania otrzymają naukowcy z całej Polski. Tak wielu laureatów nie było w programach OPUS i PRELUDIUM od kilku lat.
 • Rozwój mechaniki kwantowej jest pełny pozornych paradoksów, ponieważ prawa natury jakie obowiązują w mikroskali, na poziomie atomowym, często wydają się nie zgadzać z klasycznymi obserwacjami i intuicją w makroskali. Paradoks kota Schrödingera, który… czytaj dalej
  1 grudnia wykład w serii „Nauka w Centrum” wygłosi dr hab. Michał Tomza.
 • Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Zgłoszenia są przyjmowane do 27 grudnia 2021 r. Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji… czytaj dalej
  Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Zgłoszenia są przyjmowane do 27 grudnia 2021 r.
 • Informujemy, że w konkursie Weave-UNISONO, nabór w ARRS jako agencji wiodącej planowany jest od 17 grudnia 2021 r. do połowy lutego 2022 r. Dokładne daty naboru zostaną podane w późniejszym terminie. Wnioski krajowe w systemie ZSUN/OSF należy złożyć w… czytaj dalej
  Informujemy, że w konkursie Weave-UNISONO, nabór w ARRS jako agencji wiodącej planowany jest od 17 grudnia 2021 r. do połowy lutego 2022 r. Dokładne daty naboru zostaną podane w późniejszym terminie.
 • Projekt ENABLE, w który zaangażowane były m.in. polskie jednostki naukowe – Uniwersytet Łódzki oraz Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi –  otrzymał nagrodę „BiodivERsA for Excellence and Impact”. Nagroda przyznawana jest przez sieć co… czytaj dalej
  Projekt ENABLE, w który zaangażowane były m.in. polskie jednostki naukowe – Uniwersytet Łódzki oraz Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi –  otrzymał nagrodę „BiodivERsA for Excellence and Impact”. 
 • W drugiej edycji międzynarodowego konkursu na polsko-chińskie projekty badawcze wsparcie finansowe otrzymało 18 projektów. Wnioskodawcy mieli szansę pozyskać środki na badania w obszarze nauk o życiu i w wybranych dyscyplinach nauk ścisłych i technicznych… czytaj dalej
  W drugiej edycji międzynarodowego konkursu wsparcie finansowe otrzymało 18 projektów. Łączny budżet przyznanych grantów na polską część badań wynosi prawie 28 mln zł.
Kod CSS i JS