Aktualności

 • Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z Europejskim Partnerstwem na rzecz Bioróżnorodności (BiodivERsA+) ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze. Program ma na celu wspieranie ochrony bioróżnorodności w ekosystemach lądowych i morskich.… czytaj dalej
 • Prof. Jakub Growiec, prof. Wojciech Fendler i dr hab. Michał Tomza 6 października odbiorą Nagrodę NCN za 2020 rok. Tego dnia poznamy także laureatów Nagrody NCN 2021.
  Nagroda Narodowego Centrum Nauki to wyróżnienie dla młodych uczonych, przyznawane… czytaj dalej
 • – NCN udzieliło mi wsparcia i dało kredyt zaufania. Gdyby nie uwierzyło we mnie trzy lata temu, nie byłabym dziś kierownikiem grantu ERC – podkreśla dr hab. Valentina Lepri w reportażu z obchodów jubileuszu 10-lecia NCN. Przez dekadę działalności Centrum… czytaj dalej
 • W czwartek, 30 września miało miejsce otwarcie Laboratorium Oddziaływań RNA-Białko – Centrum Dioscuri kierowanego przez prof. dra hab. Gracjana Michlewskiego. Powstało ono w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.… czytaj dalej
 • Narodowe Centrum Nauki zaprasza na kolejne webinarium szkoleniowe dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Spotkanie odbędzie się 28… czytaj dalej
 • Sepsa to zagrażająca życiu ogólnoustrojowa odpowiedź zapalna organizmu. Przebyty wstrząs septyczny zwykle wiąże się z o wiele poważniejszymi konsekwencjami zdrowotnymi w przypadku pacjentów starszych niż u młodych ludzi. Dlaczego? Odpowiedzi poszukuje… czytaj dalej
 • Narodowe Centrum Nauki oraz Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące pierwszego międzynarodowego konkursu na projekty badawcze, ogłaszanego przez Europejskie Partnerstwo na rzecz Bioróżnorodności (… czytaj dalej
 • W agencjach partnerskich trwają nabory wniosków w konkursie Weave-UNISONO. Prosimy polskie zespoły badawcze o zwrócenie uwagi na terminy oraz zasady przygotowywania wniosków wspólnych i krajowych. W konkursie Weave-UNISONO, w przypadku projektów… czytaj dalej
 • Blisko 5200 osób wzięło już udział w sondażu NCN dotyczącym funkcjonowania kobiet i mężczyzn w nauce. Jego wyniki pozwolą opracować bardziej skuteczne formy wyrównywania szans obu płci w programach NCN oraz podjąć szerszą dyskusję na ten temat w polskim… czytaj dalej
 • Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju zapraszają do wzięcia udziału w konkursie ARTIQ na dofinansowanie projektów w celu utworzenia trzech Centrów Doskonałości w obszarze sztucznej inteligencji (CD AI). Sztuczna… czytaj dalej
 • Już niedługo 77 naukowców będzie mogło rozpocząć badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze lub konsultacyjne dzięki finansowaniu z NCN. Wykaz zaplanowanych przez nich działań naukowych o łącznej wartości niemal 3,2 mln zł… czytaj dalej
Kod CSS i JS