Aktualności

 • Przedstawiamy kalendarz spotkań informacyjnych online prowadzonych przez Koordynatorów Dyscyplin NCN na rok 2022. Spotkania przeznaczone są dla pracowników naukowych i doktorantów jednostek naukowych.    Ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce… czytaj dalej
  Przedstawiamy kalendarz spotkań informacyjnych online prowadzonych przez Koordynatorów Dyscyplin NCN na rok 2022.
 • We współpracy z siecią JPIAMR ogłaszamy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki. O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej… czytaj dalej
  We współpracy z siecią JPIAMR ogłaszamy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki.
 • Europejska Rada ds. Badań (ERC) ogłosiła wyniki konkursu o Starting Grants 2021. Projekty zrealizuje ośmioro naukowców pracujących w polskich ośrodkach naukowych. Laureaci konkursu to również laureaci grantów NCN. Od 2007 roku Europejska Rada ds. Badań… czytaj dalej
  Europejska Rada ds. Badań (ERC) ogłosiła wyniki konkursu o Starting Grants 2021. Projekty zrealizuje ośmioro naukowców pracujących w polskich ośrodkach naukowych.
 • Narodowe Centrum Nauki przedstawia listę ekspertów biorących udział w pracach Zespołów Ekspertów w 2021 r. oceniających wnioski złożone w następujących konkursach NCN: MAESTRO 12, SONATA BIS 10, DAINA 2 ogłoszonych 15 czerwca 2020 roku; OPUS 20 + LAP,… czytaj dalej
  Narodowe Centrum Nauki przedstawia listę ekspertów biorących udział w pracach Zespołów Ekspertów w 2021 r.
 • Zapraszamy do składania wniosków w ramach nowego konkursu sieci JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące mechanizmów oraz podłoża biologicznego leżących u podstaw terapii… czytaj dalej
  Zapraszamy do składania wniosków w ramach nowego konkursu sieci JPND na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące mechanizmów leżących u podstaw terapii niefarmakologicznych chorób neurodegeneracyjnych.
 • W 2021 roku Narodowe Centrum Nauki obchodziło 10-lecie działalności. Przez dekadę przyznaliśmy 23 tys. grantów, dzięki którym badaczki i badacze z całej Polski – w różnym wieku i na różnych etapach kariery – mogli rozpocząć realizację swoich projektów.… czytaj dalej
  Przypominamy najważniejsze wydarzenia z działalności NCN w ostatnich miesiącach.
 • 417 wniosków zostanie sfinansowanych w ostatnio rozstrzygniętym konkursie OPUS 21. Wśród nagrodzonych projektów znalazło się wiele dotyczących dawnych cywilizacji, których działania ukształtowały… czytaj dalej
  Wśród nagrodzonych projektów znalazło się wiele dotyczących dawnych cywilizacji, których działania ukształtowały obraz dzisiejszego świata.
 • Spokojnych, zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślnego i pełnego sukcesów Nowego Roku życzą Dyrekcja, Rada oraz pracownicy Narodowego Centrum Nauki   
  Spokojnych, zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślnego i pełnego sukcesów Nowego Roku 2022!
 • Sieć JPI Urban Europe zapowiada nowy konkurs na międzynarodowe, interdyscyplinarne projekty badawcze odpowiadające na wyzwania współczesnych miast. Konkurs w ramach Programu ERA-Net Cofund Urban Accessibility and Connectivity (EN-UAC) zostanie ogłoszony w… czytaj dalej
  Sieć JPI Urban Europe zapowiada nowy konkurs na międzynarodowe, interdyscyplinarne projekty badawcze odpowiadające na wyzwania współczesnych miast.
 • 151 naukowców z 41 krajów złożyło w konkursie POLONEZ BIS 1 wnioski o finansowanie projektów badawczych w instytucjach przyjmujących w całej Polsce. Otrzymaliśmy 40 (26%) wniosków z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, 83 (55%) z zakresu nauk… czytaj dalej
  151 naukowców z 41 krajów złożyło w konkursie POLONEZ BIS 1 wnioski o finansowanie projektów badawczych w instytucjach przyjmujących w całej Polsce.
 • Publikujemy wyniki konkursu Weave-UNISONO na projekty prowadzone przez badaczy z Polski oraz z Austrii. Narodowe Centrum Nauki wspiera międzynarodową współpracę badawczą, czego efektem jest konkurs Weave-UNISONO finansujący dwu- i trójstronne projekty… czytaj dalej
  Publikujemy wyniki konkursu Weave-UNISONO na projekty prowadzone przez badaczy z Polski oraz z Austrii. Dwa zespoły otrzymały na swoje badania ponad 1,34 mln zł. 
Kod CSS i JS