Aktualności

 • ""
  Liderzy centrów Dioscuri wzięli udział w warsztatach dotyczących m.in. finansowania projektów i szkolenia młodych naukowców. Spotkanie odbyło się w dniach 11-12 lipca w siedzibie Towarzystwa Maxa Plancka (MPG) w Monachium. Dioscuri to program, który… czytaj dalej
  Liderzy centrów Dioscuri wzięli udział w warsztatach dotyczących m.in. finansowania projektów i szkolenia młodych naukowców. Spotkanie odbyło się w Towarzystwie Maxa Plancka (MPG) w Monachium.
 • ""
  Prof. Andrzej Indrzejczak z Uniwersytetu Łódzkiego, laureat grantów NCN, otrzymał Advanced Grant, przyznawany przez Europejską Radę ds. Badań. Naukowiec jest 2. laureatem AdG i 14. osobą pracującą w polskim ośrodku z grantem ERC otrzymanym w tym roku.… czytaj dalej
  Prof. Andrzej Indrzejczak z Uniwersytetu Łódzkiego otrzymał Advanced Grant przyznawany przez European Research Council. Badacz realizuje także projekt finansowany przez NCN.
 • ""
  Kolejni laureaci konkursu OPUS 22 + LAP/Weave wkrótce rozpoczną swoje badania. 22 naukowczyń i naukowców z różnych ośrodków akademickich, na różnych etapach kariery, zrealizuje projekty we współpracy dwustronnej z Austrią oraz Czechami, a także we… czytaj dalej
  Kolejni laureaci konkursu OPUS 22 + LAP/Weave wkrótce rozpoczną swoje badania. 22 naukowczyń i naukowców zrealizuje projekty we współpracy dwustronnej i trójstronnej.
 • 15 lipca w Katowicach odbędzie się ogólnoeuropejska konferencja EuroScience Open Forum 2022 Katowice Regional Site.  Podczas wydarzenia Narodowe Centrum Nauki, wspólnie z Uniwersytetem Śląskim, organizuje panel Be Open – Be Scientist! The global… czytaj dalej
  15 lipca w Katowicach odbędzie się ogólnoeuropejska konferencja EuroScience Open Forum 2022 Katowice Regional Site. 
 • Które jednostki występowały najczęściej o granty NCN w 2021 roku? Które zanotowały najwyższy współczynnik sukcesu? Jak te parametry zmieniały się w ciągu ostatnich 10 lat? Na te i inne pytania można znaleźć odpowiedzi w opublikowanych właśnie… czytaj dalej
  Opublikowaliśmy zestawienia jednostek biorących udział w konkursach NCN rozstrzygniętych w latach 2011-2021.
 • Mamy już szósty komponent badawczy zakwalifikowany do finansowania przez NCN w ramach współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej przy programie „Polskie Powroty 2021”. Badania poprowadzi  dr inż. Sławomir Porada z Politechniki Wrocławskiej, a będą… czytaj dalej
  Mamy już szósty komponent badawczy zakwalifikowany do finansowania przez NCN w ramach współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej przy programie „Polskie Powroty 2021”. Badania poprowadzi dr inż. Sławomir Porada z Politechniki Wrocławskiej.
 • ""
  fot. Jan Bielecki dla NCN – Takie kraje jak Polska muszą pamiętać, że bohaterska walka Ukrainy o własny kraj jest w istocie także walką o naszą wolność. Pomoc Ukrainie w tej trudnej sytuacji to nasz historyczny obowiązek – mówił prof. Zbigniew Błocki,… czytaj dalej
  6 lipca w siedzibie Centrum zaprezentowaliśmy aktualne i nowe programy NCN dla badaczek i badaczy z Ukrainy. W spotkaniu uczestniczyli laureaci i laureatki obecnych inicjatyw NCN.
 • ""
  Publikujemy nazwiska kolejnych laureatów konkursu OPUS 22 LAP realizowanego dzięki współpracy międzynarodowej w programie WEAVE, przeznaczonego dla naukowców na każdym etapie kariery. Do finansowania zostało… czytaj dalej
  Publikujemy nazwiska kolejnych laureatów konkursu OPUS 22 LAP realizowanego dzięki współpracy międzynarodowej w programie WEAVE, przeznaczonego dla naukowców na każdym etapie kariery.
 • Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki. Warunki zgłaszania kandydatów oraz szczegóły dotyczące sposobu składania zgłoszeń opisane są na… czytaj dalej
  Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło nabór kandydatów na członków Rady NCN. Warunki zgłaszania kandydatów oraz szczegóły dotyczące sposobu składania zgłoszeń opisane są na stronie Ministerstwa. Zgłoszenia będą przyjmowane do 29 lipca.
 • ""
  56 badaczy i badaczek z całej Polski otrzymało finansowanie na pojedyncze działania naukowe w ramach szóstej edycji konkursu MINIATURA. Dzięki wsparciu NCN będą mogli przeprowadzić badania wstępne i pilotażowe, a także wyjechać na staż naukowy, kwerendę… czytaj dalej
  Publikujemy kolejną listę rankingową z nazwiskami badaczek i badaczy, którzy otrzymali finansowanie z NCN na pojedyncze działania naukowe.
 • Znamy pierwsze wyniki konkursu OPUS 22 + LAP/WEAVE, w którym naukowcy na wszystkich etapach kariery mogli ubiegać się o finansowanie projektów dwustronnych realizowanych we współpracy międzynarodowej w ramach programu WEAVE.… czytaj dalej
  Znamy pierwsze wyniki konkursu OPUS 22, w którym naukowcy na wszystkich etapach kariery mogli ubiegać się o finansowanie projektów dwustronnych realizowanych we współpracy międzynarodowej w ramach programu WEAVE.
Kod CSS i JS