Aktualności

 • Komisja Europejska udostępniła wyniki pierwszych 23 konkursów Programu Ramowego Horyzont Europa. Horyzont Europa to ogłoszony w ubiegłym roku, innowacyjny program wspierający badania i innowacje. Ma przyczynić się do walki ze zmianami klimatu, pomóc w… czytaj dalej
  Komisja Europejska udostępniła wyniki pierwszych 23 konkursów Programu Ramowego Horyzont Europa.
 • Ogłaszamy szóstą edycję konkursu MINIATURA na pojedyncze działania naukowe z zakresu badań podstawowych. Do zdobycia jest aż 20 milionów złotych na badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze albo konsultacyjne. W konkursie… czytaj dalej
  Ogłaszamy szóstą edycję konkursu MINIATURA na pojedyncze działania naukowe z zakresu badań podstawowych. Do zdobycia jest aż 20 milionów złotych na badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze albo konsultacyjne.
 • Wśród 495 laureatów ostatniej edycji konkursu PRELUDIUM, skierowanego do naukowców jeszcze przed doktoratem, jest niemal 40 badaczek i badaczy z zagranicy. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu będą mogli rozwijać swoje pomysły w polskich ośrodkach naukowych… czytaj dalej
  Wśród 495 laureatów ostatniej edycji konkursu PRELUDIUM, skierowanego do naukowców jeszcze przed doktoratem, jest niemal 40 badaczek i badaczy z zagranicy.
 • Ponad połowa kwoty przyznanej w ubiegłym roku przez NCN wsparła rozwój młodych badaczek i badaczy. Przez ostatnie sześć lat naukowcy na początku kariery otrzymali łącznie ponad 3,75 mld złotych. Granty NCN to dla nich szansa na szybsze uzyskanie… czytaj dalej
  Ponad połowa kwoty przyznanej w ubiegłym roku przez NCN wsparła rozwój młodych badaczek i badaczy.
 • Narodowe Centrum Nauki dołączyło do grona instytucji, które przyjęły kodeks mający na celu zapobieganie eksportowi nieetycznych praktyk badawczych do krajów o niskich i średnich dochodach. Naukowcy wnioskujący o granty z NCN będą musieli planować swoje… czytaj dalej
  Narodowe Centrum Nauki dołączyło do grona instytucji, które przyjęły kodeks mający na celu zapobieganie eksportowi nieetycznych praktyk badawczych do krajów o niskich i średnich dochodach.
 • Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin w grupie nauk ścisłych i technicznych. Zgłoszenia są przyjmowane do 13 lutego 2022 r. Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "… czytaj dalej
  Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin w grupie nauk ścisłych i technicznych. Zgłoszenia są przyjmowane do 13 lutego 2022 r.
 • Przedstawiamy kalendarz spotkań informacyjnych online prowadzonych przez Koordynatorów Dyscyplin NCN na rok 2022. Spotkania przeznaczone są dla pracowników naukowych i doktorantów jednostek naukowych.    Ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce… czytaj dalej
  Przedstawiamy kalendarz spotkań informacyjnych online prowadzonych przez Koordynatorów Dyscyplin NCN na rok 2022.
 • We współpracy z siecią JPIAMR ogłaszamy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki. O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej… czytaj dalej
  We współpracy z siecią JPIAMR ogłaszamy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki.
 • Europejska Rada ds. Badań (ERC) ogłosiła wyniki konkursu o Starting Grants 2021. Projekty zrealizuje ośmioro naukowców pracujących w polskich ośrodkach naukowych. Laureaci konkursu to również laureaci grantów NCN. Od 2007 roku Europejska Rada ds. Badań… czytaj dalej
  Europejska Rada ds. Badań (ERC) ogłosiła wyniki konkursu o Starting Grants 2021. Projekty zrealizuje ośmioro naukowców pracujących w polskich ośrodkach naukowych.
 • Narodowe Centrum Nauki przedstawia listę ekspertów biorących udział w pracach Zespołów Ekspertów w 2021 r. oceniających wnioski złożone w następujących konkursach NCN: MAESTRO 12, SONATA BIS 10, DAINA 2 ogłoszonych 15 czerwca 2020 roku; OPUS 20 + LAP,… czytaj dalej
  Narodowe Centrum Nauki przedstawia listę ekspertów biorących udział w pracach Zespołów Ekspertów w 2021 r.
 • Zapraszamy do składania wniosków w ramach nowego konkursu sieci JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące mechanizmów oraz podłoża biologicznego leżących u podstaw terapii… czytaj dalej
  Zapraszamy do składania wniosków w ramach nowego konkursu sieci JPND na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące mechanizmów leżących u podstaw terapii niefarmakologicznych chorób neurodegeneracyjnych.
Kod CSS i JS