QUANTERACHANSEWEAVE Fundusze NorweskieZobacz film NCNOtwarte konkursy NCNPrzykłady finansowanych projektówKonkurs DIOSCURI

Aktualności


Zwrot odsetek bankowych narosłych od środków przekazanych przez NCN

wtorek, 8 grudnia 2015

Numer rachunku bankowego właściwy do zwrotu odsetek bankowych narosłych od środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki. »


Zapowiedź nowego międzynarodowego konkursu ERA-NET SMART URBAN FUTURES

czwartek, 3 grudnia 2015

Zapraszamy do udziału w konkursie pt. ERA-NET Smart Urban Futures na międzynarodowe projekty badawcze, który zostanie ogłoszony 15 grudnia 2015 r. »


Listopadowe posiedzenie Rady NCN

czwartek, 3 grudnia 2015

W dniach 18-19 listopada 2015 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady NCN. »


Wojciech Sowa przewodniczącym Rady Naukowej sieci HERA

środa, 2 grudnia 2015

Z radością informujemy, że dr hab. Wojciech Sowa, koordynator dyscyplin NCN, został wybrany nowym przewodniczącym Rady Naukowej sieci HERA (Humanities in the European Research Area), wspierającej badania naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych. Do obowiązków przewodniczącego Rady należy m.in. koordynacja działań strategicznych sieci HERA, reprezentowanie stanowiska sieci w kwestiach istotnych dla współczesnej humanistyki oraz prowadzenie dialogu ze środowiskiem naukowym. »


Dyrektor NCN członkiem Rady Zarządzającej Science Europe

wtorek, 24 listopada 2015

20 listopada 2015 r. Dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Zbigniew Błocki został wybrany na członka Rady Zarządzającej Science Europe. »


Ponad 10 tys. projektów badawczych na koncie NCN – wyniki konkursów OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9

poniedziałek, 16 listopada 2015

Już ponad 10 tysięcy projektów badawczych zostało zakwalifikowanych do finansowania przez Narodowe Centrum Nauki. Właśnie rozstrzygnięto konkursy OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9, w których na prowadzenie badań przyznano naukowcom niemal 355 mln zł.

Kierownikiem dziesięciotysięcznego projektu zakwalifikowanego do finansowania w rozstrzygniętym właśnie konkursie SONATA 9, jest dr inż. Maciej Zawadzki z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Badania będą dotyczyć wodnych układów dwufazowych. »


Instrukcje składania wniosków w konkursach OPUS 10, PRELUDIUM 10 i SONATA 10 dostępne

piątek, 13 listopada 2015

Informujemy, że w sekcji Instrukcje przygotowania wniosków dostępne są szczegółowe instrukcje sporządzania i składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 września 2015 r.: »


POLONEZ 1 – aktualizacja "Guidelines for applicants"

środa, 4 listopada 2015

Zapraszamy do zapoznania się z uaktualnioną instrukcją przygotowania wniosku w konkursie POLONEZ 1: Guidelines for applicants. »


Otwarcie konkursu sieci CHIST-ERA

poniedziałek, 2 listopada 2015

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią CHIST-ERA zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze obejmującym tematy:

  • User-Centric Security, Privacy and Trust in the Internet of Things (SPTIoT);
  • Terahertz Band for Next-Generation Mobile Communication Systems (TMCS).

Formularze wniosków dostępne w systemie OSF

czwartek, 29 października 2015

Informujemy, że w systemie OSF zostały udostępnione elektroniczne formularze wniosków dla konkursów OPUS 10, PRELUDIUM 10 oraz SONATA 10. »


Strony