Fundusze NorweskieZobacz film NCNOtwarte konkursy NCNPrzykłady finansowanych projektówMOZARTKonkurs DIOSCURI

Aktualności


Dostęp do strony internetowej NCN

wtorek, 3 grudnia 2013

Informujemy, że w dniach 6-8 grudnia br. mogą nastąpić utrudnienia w dostępie do strony internetowej Narodowego Centrum Nauki z powodu prac technicznych. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.


V Forum Nowej Gospodarki

czwartek, 28 listopada 2013

W dniach 7-8 listopada br. dr inż. Agnieszka Dobrowolska, koordynator dyscyplin w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych, wzięła udział w V Forum Nowej Gospodarki, które odbyło się w Krakowie. Tematem przewodnim spotkania były gospodarcze i społeczne konsekwencje rozwoju przełomowych technologii oraz możliwości włączenia się Polski i regionów w globalne trendy poprzez rozwijanie lokalnych specjalizacji.


Miejsce polskiej nauki w zmieniającym się świecie

wtorek, 26 listopada 2013

Wykład wygłoszony w Polskiej Akademii Umiejętności 11 kwietnia 2011.


Listopadowe posiedzenie Rady NCN

czwartek, 21 listopada 2013

W dniach 14-15 listopada 2013 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki. Rada dokonała podziału środków finansowych na grupy nauk w konkursach MAESTRO 5, HARMONIA 5 i SONATA BIS 3, ogłoszonych w dniu 14 czerwca br. Prof. Andrzej Jajszczyk, dyrektor NCN, przedstawił informację kwartalną dotyczącą realizacji zadań NCN w okresie od 1 lipca do 30 września br.


PAU – Debaty o nauce

czwartek, 21 listopada 2013

W dniach 17 i 18 listopada br. dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Andrzej Jajszczyk wziął udział w spotkaniu „Oceny nauki” zorganizowanym przez Polską Akademię Umiejętności w ramach nowej serii „Debaty o nauce”.


Wspólny konkurs NCN i NCBR

poniedziałek, 18 listopada 2013

W dniu 15 listopada br. w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dyrektorzy i przewodniczący Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Rady Narodowego Centrum Nauki podpisali w obecności Minister Barbary Kudryckiej porozumienie w sprawie wspólnego przedsięwzięcia NCBR i NCN.


Konferencja okrągłego stołu na temat strategii w nauce

czwartek, 14 listopada 2013

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki  prof. Andrzej Jajszczyk wziął udział w konferencji okrągłego stołu poświęconej strategii w nauce. Organizatorem konferencji była Falling Walls Foundation kierowana przez prezesa niemieckiego  Stowarzyszenia Helmholtza prof. Jürgena Mlynka. Do udziału w konferencji zaproszono sześćdziesiąt osób pełniących ważne role w funkcjonowaniu nauki światowej.


Sesja poświęcona polsko-amerykańskiej współpracy w biomedycynie i technikach informacyjnych w medycynie

czwartek, 14 listopada 2013

Dyrektor NCN prof. Andrzej Jajszczyk wziął udział w sesji poświęconej polsko-amerykańskiej współpracy w biomedycynie i technikach informacyjnych w medycynie (Project for Polish-American Cooperation on Innovation in Biomedical Science). Spotkanie odbyło się 6 listopada br. w Ambasadzie Polski w Waszyngtonie. Całość prowadził George W. Handy, dyrektor instytutu Activity for Innovation and Economic Growth.


Trzecie Spotkanie Amerykańsko-Polskiego Komitetu Wspólnego Nauki i Techniki

czwartek, 14 listopada 2013

Dyrektor NCN prof. Andrzej Jajszczyk wziął udział w Trzecim Spotkaniu Amerykańsko-Polskiego Komitetu Wspólnego Nauki i Techniki (3rd US-Poland Science and Technology Joint Committee Meeting). Spotkanie odbyło się 7 listopada br. w Departamencie Stanu USA, a udział w nim wzięli przedstawiciele MNiSW, NCN, NCBiR, Departamentu Stanu i Departamentu Energii USA, NSF, NIH, a także polskich i amerykańskich uczelni i instytutów badawczych.


Spotkanie na temat finansowania nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce

środa, 13 listopada 2013

Narodowe Centrum Nauki i Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE (RPK CTT PK) w Krakowie zapraszają na spotkanie podsumowujące przebieg konkursu HERA Cultural Encounters oraz informujące o nowych możliwościach finansowania badań w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce.


Strony