Aktualności

 • Projekt ENABLE, w który zaangażowane były m.in. polskie jednostki naukowe – Uniwersytet Łódzki oraz Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi –  otrzymał nagrodę „BiodivERsA for Excellence and Impact”. Nagroda przyznawana jest przez sieć co… czytaj dalej
  Projekt ENABLE, w który zaangażowane były m.in. polskie jednostki naukowe – Uniwersytet Łódzki oraz Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi –  otrzymał nagrodę „BiodivERsA for Excellence and Impact”. 
 • W drugiej edycji międzynarodowego konkursu na polsko-chińskie projekty badawcze wsparcie finansowe otrzymało 18 projektów. Wnioskodawcy mieli szansę pozyskać środki na badania w obszarze nauk o życiu i w wybranych dyscyplinach nauk ścisłych i technicznych… czytaj dalej
  W drugiej edycji międzynarodowego konkursu wsparcie finansowe otrzymało 18 projektów. Łączny budżet przyznanych grantów na polską część badań wynosi prawie 28 mln zł.
 • Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance ogłosi kolejny konkurs na międzynarodowe projekty badawcze poświęcone antybiotykooporności pt. Disrupting drug Resistance Using Innovative Design (DRUID). Zaproszenie do udziału w konkursie… czytaj dalej
  W styczniu 2022 r. sieć JPIAMR Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance ogłosi kolejny konkurs na międzynarodowe projekty badawcze poświęcone antybiotykooporności pt. Disrupting drug Resistance Using Innovative Design (DRUID).
 • Kolejnych 108 badaczek i badaczy z ośrodków naukowych w całej Polsce rozpocznie badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe i wyjazdy konsultacyjne dzięki finansowaniu z NCN w ramach konkursu MINIATURA 5. Zaplanowane działania opiewają na niemal… czytaj dalej
  Kolejnych 108 badaczek i badaczy z ośrodków naukowych w całej Polsce rozpocznie badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe i wyjazdy konsultacyjne dzięki finansowaniu z NCN w ramach konkursu MINIATURA 5. Zaplanowane działania opiewają na niemal 4 mln złotych.
 • Polityka historyczna w Zjednoczonej Europie i jej otoczeniu w odniesieniu do okresu po 1989 roku to tematyka piątego komponentu badawczego, który został zakwalifikowany do finansowania przez NCN w ramach współpracy z NAWA. Badania będą realizowane przez… czytaj dalej
 • We współpracy z siecią CHIST-ERA ogłaszamy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze. Już po raz dziewiąty polscy naukowcy mogą otrzymać za pośrednictwem NCN finansowanie na badania prowadzone z partnerami zagranicznymi w zakresie technologii… czytaj dalej
 • 17 listopada odbył się 3. wykład w serii „Nauka w Centrum”. Prof. Wojciech Fendler opowiedział o nowej klasie biomarkerów – narzędzi diagnostycznych opartych o pomiar ilości drobnych cząsteczek RNA krążących we krwi pacjentów. Osią spotkania były… czytaj dalej
  17 listopada odbył się 3. wykład w serii „Nauka w Centrum”. Prof. Wojciech Fendler opowiedział o nowej klasie biomarkerów.
 • Narodowe Centrum Nauki zaprasza na kolejne webinarium szkoleniowe dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Spotkanie odbędzie się 2… czytaj dalej
 • Ogłosiliśmy wyniki konkursu OPUS 20 dla wniosków OPUS LAP , w których zaplanowano współpracę z zespołami badawczymi z Niemiec. Finansowanie otrzymało 30 projektów na łączną kwotę ponad 41,2 mln złotych. Wśród nagrodzonych są badania dotyczące m.in. chorób… czytaj dalej
  Ogłosiliśmy wyniki konkursu OPUS 20 dla wniosków OPUS LAP, w których zaplanowano współpracę z zespołami badawczymi z Niemiec.
 • Wśród laureatów kolejnego konkursu organizowanego przez sieć JPND Joint Programming Initiative in Neurodegenerative Diseases są dwa zespoły badawcze z Polski. Konkurs JPco-fuND2 Call 2021 obejmował tematykę związaną z wykrywaniem wczesnych objawów chorób… czytaj dalej
 • Zapraszamy do obejrzenia drugiego wykładu w cyklu „Nauka w Centrum”. Prelekcję online pt. „300 tys. lat wzrostu gospodarczego” wygłosił prof. Jakub Growiec, laureat Nagrody NCN 2020. Odkąd ok. 300 tys. lat temu pojawił się gatunek Homo sapiens,… czytaj dalej
Kod CSS i JS