RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

USŁUGI SPOŁECZNE: Świadczenie usług cateringowych podczas spotkań organizowanych przez NCN w Krakowie, znak sprawy: DSO.271.3.18.2018

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 07.12.2018 r., pobierz (pdf)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, pobierz (pdf)
Załącznik Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pobierz (pdf)
Załącznik Nr 1a – Sposób przygotowania prezentacji potraw oraz portfolio, pobierz (pdf)
Załącznik Nr 2 - Istotne postanowienia umowy, pobierz (pdf)
Załącznik Nr 3 - Formularz oferty, pobierz (doc)
Załącznik Nr 4 - Formularz cenowy, pobierz (doc)
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków, pobierz (doc)
Załącznik Nr 6 – Wykaz usług, pobierz (doc)
Załącznik Nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy o portfolio, pobierz (doc)

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 12.12.2018 r., pobierz (pdf)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, pobierz (pdf)

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Agata Zapasa
Informację wprowadził do BIP: Joanna Kolaszyńska
Data wytworzenia informacji: 07-12-2018
Data udostępnienia w BIP: 07-12-2018
Data ostatniej aktualizacji: 12-12-2018

Opublikował: Joanna Kolaszyńska
Publikacja dnia: 07.12.2018 15:03
Dokument oglądany razy: 601
Podlega Ustawie