RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA BUDYNKU NCN W KRAKOWIE PRZY UL. TWARDOWSKIEGO 16 (znak sprawy: DSO.271.3.12.2019)

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 27.08.2019 r., pobierz (pdf)

Informacja z otwarcia ofert z dnia 13.08.2019 r., pobierz (pdf)

Ogłoszenie o zamówieniu, pobierz (pdf)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, pobierz (pdf)
Załącznik Nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pobierz (pdf)
Załącznik Nr 2: Formularz oferty, pobierz (doc)
Załącznik Nr 3: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, pobierz (doc)
Załącznik Nr 4: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, pobierz (doc)
Załącznik Nr 5: Wykaz dostaw (wzór), pobierz (doc)
Załącznik Nr 6: Istotne postanowienia umowy, pobierz (pdf)
Załącznik Nr 7: Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (wzór), pobierz (doc)

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Sylwia Krakowska
Informację wprowadził do BIP: Andrzej Majka
Data wytworzenia informacji: 5-08-2019
Data udostępnienia w BIP: 5-08-2019
Data ostatniej aktualizacji: 28-08-2019

Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 05.08.2019 17:31
Dokument oglądany razy: 581
Podlega Ustawie