RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA DLA NARODOWEGO CENTRUM NAUKI znak sprawy: DSO.271.2.7.2020

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Ogłoszenie o zamówieniu, pobierz (pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, pobierz (pdf)

Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia, pobierz (pdf)

Załącznik Nr 2 - Istotne postanowienia umowy, pobierz (pdf)

Załącznik Nr 3 - Formularz oferty, pobierz (doc)

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, pobierz (doc)

Załącznik Nr 5 - Wykaz usług, pobierz (doc)

Załącznik Nr 6 - Wykaz osób, pobierz (doc)

Wyjasnienia treści SIWZ, pobierz (pdf)

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania pobierz (pdf)

Informacja o udzieleniu zamówienia pobierz (pdf)

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Bartłomiej Zakrzewski
Informację wprowadził do BIP: Justyna Juchniewicz
Data wytworzenia informacji: 29-05-2020
Data udostępnienia w BIP: 29-05-2020
Data ostatniej aktualizacji: 08-07-2020

Opublikował: Justyna Juchniewicz
Publikacja dnia: 29.05.2020 13:26
Dokument oglądany razy: 1100
Podlega Ustawie