RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

ŚWIADCZENIE USŁUG ARCHIWIZACYJNYCH DLA NARODOWEGO CENTRUM NAUKI znak sprawy: DSO.271.2.8.2020

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Ogłoszenie o zamówieniu, pobierz (pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, pobierz (pdf)

Załącznik Nr 1 - Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia, pobierz (pdf)

Załącznik Nr 1 do SOPZ - Schemat opisu teczki aktowej, pobierz (pdf)

Załącznik Nr 2 do SOPZ - Wzór spisu zdawczo - odbiorczego, pobierz (pdf)

Załącznik Nr 2 - Istotne Postanowienia Umowy, pobierz (pdf)

Załącznik Nr 3 - Formularz oferty, pobierz (doc)

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, pobierz (doc)

Załącznik Nr 5 - Wykaz usług, pobierz (pdf)

Załącznik Nr 6 - Wykaz osób, pobierz (doc)

Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych, pobierz (doc)

Wyjaśnienia treści SIWZ (pobierz pdf)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (pobierz pdf)


Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Justyna Chłopek
Informację wprowadził do BIP: Justyna Juchniewicz
Data wytworzenia informacji: 02-07-2020
Data udostępnienia w BIP: 02-07-2020
Data ostatniej aktualizacji: 02-07-2020

Opublikował: Justyna Juchniewicz
Publikacja dnia: 02.06.2020 11:52
Dokument oglądany razy: 573
Podlega Ustawie