RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

ŚWIADCZENIE USŁUG ARCHIWIZACYJNYCH DLA NARODOWEGO CENTRUM NAUKI znak sprawy: DSO.271.2.10.2020

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Ogłoszenie o zamówieniu, pobierz (pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, pobierz (pdf)

Załącznik Nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, pobierz (pdf)

Załącznik Nr 1 do SOPZ - Schemat opisu teczki aktowej, pobierz (pdf)

Załącznik Nr 2 do SOPZ - Wzór spisu zdawczo - odbiorczego, pobierz (pdf)

Załącznik Nr 2 - Istotne Postanowienia Umowy, pobierz (pdf)

Załącznik Nr 3 - Formularz oferty, pobierz (doc)

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, pobierz (doc)

Załącznik N 5 - Wykaz usług, pobierz (doc)

Załącznik Nr 6 - Wykaz osób, pobierz (doc)

Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych, pobierz (doc)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,(pobierz pdf)

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Justyna Chłopek
Informację wprowadził do BIP: Justyna Juchniewicz
Data wytworzenia informacji: 22-07-2020
Data udostępnienia w BIP: 22-07-2020
Data ostatniej aktualizacji: 07-08-2020

Opublikował: Justyna Juchniewicz
Publikacja dnia: 22.07.2020 11:41
Dokument oglądany razy: 436
Podlega Ustawie