RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki
To jest wersja archiwalna z dnia 06.06.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: konkurs zakończony

Informacje dodatkowe dla kandydatów na stanowisko Zastępcy Dyrektora NCN

Materiały informacyjne:

Kryteria oceny

Kryteria oceny kandydatów w konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Nauki według rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora NCN (Dz. U. Nr 238, poz. 1585)

§ 16. Komisja konkursowa dokonuje oceny kandydatów, przyznając punkty za spełnienie poszczególnych kryteriów według następującej skali:

  1. kwalifikacje zawodowe — od 0 do 70 pkt, w tym:
    1. doświadczenie i osiągnięcia w zarządzaniu badaniami naukowymi — od 0 do 20 pkt,
    2. międzynarodowe doświadczenie zawodowe — od 0 do 20 pkt,
    3. zajmowane stanowiska i pełnione funkcje — od 0 do 10 pkt,
    4. doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi — od 0 do 20 pkt;
  2. znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania Centrum oraz z zakresu finansów publicznych — od 0 do 30 pkt.Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 06.06.2014
Podpisał: Magdalena Duer-Wójcik
Dokument z dnia: 06.06.2014
Dokument oglądany razy: 4 060