RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

USŁUGI SPOŁECZNE: ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA DLA NARODOWEGO CENTRUM NAUKI, znak sprawy: DSO.271.3.7.2019

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 6 maja 2019 r., pobierz (pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, pobierz (pdf)

Załącznik Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pobierz (pdf)

Załącznik Nr 2 - Istotne postanowienia umowy, pobierz (pdf)

Załącznik Nr 3 - Formularz oferty, pobierz (doc)

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o wykluczeniu, pobierz (doc)

Załącznik Nr 5 - Wykaz usług, pobierz (doc)

Załącznik Nr 6 - Wykaz osób, pobierz (doc)

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 08.05.2019, pobierz (pdf)

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 09.05.2019, pobierz (pdf)

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dn. 10.05.2019 r., pobierz (pdf)

Informacja o wyniku postępowania, pobierz (pdf)

Informacja o udzieleniu zamówienia, pobierz (pdf)

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Sylwia Krakowska
Informację wprowadził do BIP: Joanna Kolaszyńska
Data wytworzenia informacji: 06-05-2019
Data udostępnienia w BIP: 06-05-2019
Data ostatniej aktualizacji: 04-07-2019

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 06.05.2019 15:10
Dokument oglądany razy: 1600
Podlega Ustawie