QUANTERACHANSEWEAVE Fundusze NorweskieZobacz film NCNOtwarte konkursy NCNPrzykłady finansowanych projektówKonkurs DIOSCURI

Aktualności


Webinarium CHANSE Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age.

środa, 3 marca 2021

Zapraszamy do wzięcia udziału w webinarze poświęconym konkursowi Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age organizowanym w ramach programu CHANSE (Colaboration of Humanities and Social Sciences in Europe). Webinarium odbędzie się 15 marca 2021 r. o godz. 10:00 za pośrednictwem platformy Clickmeeting. Do rejestracji na wydarzenie zachęcamy wszystkich zainteresowanych konkursem Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age. Podczas webinarium, zostaną przybliżone zagadnienia takie jak: tematyka badawcza, kryteria udziału, procedura składania i oceny wniosków. Zaplanowana została również sesja pytań i odpowiedzi. »


Kolejny sukces polskich badaczy w konkursie sieci M-ERA.NET2

poniedziałek, 1 marca 2021

Z radością informujemy, że aż pięć zespołów badawczych z Polski znalazło się wśród laureatów konkursu organizowanego przez sieć M-ERA.NET 2 finansującą badania z obszaru nauk o materiałach oraz inżynierii materiałowej. W konkursie M-ERA.NET 2 Call 2020 złożonych zostało 236 wniosków badawczych. Finansowanie w wysokości 32,3 mln euro  otrzymały 42 projekty. »


Przedsmak programu POLONEZ BIS

poniedziałek, 1 marca 2021

Nowa strona internetowa, newsletter, a także publikacja podsumowująca wcześniejsze edycje konkursu. Zbliża się program POLONEZ BIS, który oprócz atrakcyjnego wynagrodzenia da przyjeżdzającym do Polski naukowcom szansę na realizację własnych projektów badawczych i rozwój karier. »


Przypomnienie o zwrocie odsetek bankowych uzyskanych od środków przekazanych przez NCN

poniedziałek, 1 marca 2021

Przypominamy, że do końca pierwszego kwartału należy dokonać zwrotu odsetek bankowych narosłych od środków przekazanych przez Centrum. W przypadku projektów, których realizacja zakończyła się po dniu 31 grudnia 2015 r. lub które nadal są w trakcie realizacji, odsetki bankowe można zwracać do Centrum zbiorczo jednym przelewem, bez konieczności zwracania odsetek bankowych z każdego projektu z osobna. »


Lista członków Zespołów Ekspertów oceniających wnioski w konkursach NCN w 2020 r.

piątek, 26 lutego 2021

Narodowe Centrum Nauki przedstawia listę ekspertów biorących udział w pracach Zespołów Ekspertów w 2020 r. oceniających wnioski złożone w następujących konkursach NCN: »


Komponent badawczy finansowany przez NCN w ramach programu NAWA „Polskie Powroty 2020 – edycja COVID-19”

środa, 24 lutego 2021

Przedstawiamy listę rankingową w ramach naboru wniosków na finansowanie komponentów badawczych w projektach, które uzyskały finansowanie w programie NAWA „Polskie Powroty 2020 – edycja COVID-19”. W tej edycji konkursu Zespół oceniający NAWA wyłonił tylko jeden projekt zawierający komponent badawczy. Złożony do NCN wniosek  podlegał w Centrum wyłącznie ocenie formalnej. »


Czwarty konkurs na Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri otwarty

wtorek, 23 lutego 2021

Narodowe Centrum Nauki wraz z Towarzystwem Maxa Plancka zaprasza wybitnych naukowców do udziału w czwartym konkursie Dioscuri. Planuje się utworzenie do trzech Centrów Dioscuri. »


Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin HS

wtorek, 23 lutego 2021

Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Zgłoszenia są przyjmowane do 22 marca 2021 r. »


NCN ponownie koordynatorem międzynarodowego programu QuantERA ERA-NET Cofund w obszarze technologii kwantowych

piątek, 19 lutego 2021

Z przyjemnością informujemy, że konsorcjum QuantERA II koordynowane przez Narodowe Centrum Nauki pozyskało grant w wysokości 15 mln EUR z Programu Ramowego UE Horyzont 2020. QuantERA II, która stanowi kontynuację projektu QuantERA, jest obecnie największą w Europie siecią zrzeszającą 38 agencji z 30 krajów. Jej głównym celem jest finansowanie badań i innowacji w dziedzinie technologii kwantowych, poprzez organizację konkursu na międzynarodowe projekty badawcze QuantERA Call 2021, który zostanie ogłoszony w marcu 2021 roku. »


Decyzje po ocenie formalnej w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 4

piątek, 19 lutego 2021

Informujemy, że dziś zostaną wysłane decyzje dla wniosków, które nie spełniały wymagań formalnych w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 4. »


Strony