QUANTERACHANSEWEAVE Fundusze NorweskieZobacz film NCNOtwarte konkursy NCNPrzykłady finansowanych projektówKonkurs DIOSCURI

Aktualności


Heritage Plus – konkurs na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem kulturowym

wtorek, 18 marca 2014

Informujemy, że od 2014 r. konkurs Heritage Plus jest realizowany z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a rolę punktu kontaktowego pełni Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. »


Marcowe posiedzenie Rady NCN

wtorek, 18 marca 2014

W dniach 12-13 marca 2014 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki. Pierwsza część spotkania została poświęcona dyskusji nad sprawozdaniem z działalności Narodowego Centrum Nauki za rok 2013 wraz z ewaluacją realizowanych zadań, rocznym sprawozdaniem finansowym za 2013 r. oraz planem działalności Narodowego Centrum Nauki na rok 2014. Dokonano również oceny merytorycznej pracy Dyrektora Centrum, a także p.o. zastępcy Dyrektora oraz Koordynatorów Dyscyplin NCN. »


Warsztaty dla pracowników administracji jednostek naukowych

wtorek, 18 marca 2014

Informujemy, że ze względu na wolne miejsca rejestracja na warsztaty z zakresu obsługi administracyjnej i finansowej projektów badawczych, które odbędą się 10 kwietnia br. w Lublinie, jest nadal otwarta. »


Ogłoszenie konkursów OPUS 7, PRELUDIUM 7, SONATA 7

poniedziałek, 17 marca 2014

Działając na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 96, poz. 617, z późn. zm.), Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkursy: »


Szczegółowe zestawienia rankingowe beneficjentów

piątek, 7 marca 2014

W dziale Statystyki opublikowano kolejną część rankingów podmiotów, którym Narodowe Centrum Nauki przyznało w 2013 r. finansowanie na realizację projektów badawczych, staży podoktorskich oraz stypendiów doktorskich. »


Przedłużenie terminu składania aplikacji na stanowisko młodszy specjalista / specjalista ds. kontroli

czwartek, 6 marca 2014

Informujemy, że ze względu na techniczne problemy z dostępnością poczty elektronicznej, Narodowe Centrum Nauki przedłuża termin składania aplikacji na stanowisko specjalista ds. kontroli / młodszy specjalista ds. kontroli do dnia 7 marca 2014 r. »


Dni Narodowego Centrum Nauki – Lublin 2014

poniedziałek, 3 marca 2014

W dniach 9-10 kwietnia br. w Lublinie odbędzie się druga edycja Dni Narodowego Centrum Nauki. Wydarzenie organizowane jest wspólnie z lubelskimi uczelniami: Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Politechniką Lubelską, Uniwersytetem Medycznym oraz Uniwersytetem Przyrodniczym. »


Udział dyrektora NCN w Sixth High-level Workshop on the European Research Area (ERA)

czwartek, 27 lutego 2014

W dniach 24 i 25 lutego br. dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Andrzej Jajszczyk wziął udział w Sixth High-level Workshop on the European Research Area (ERA). Warsztaty zorganizowane przez Science Europe odbyły się w Bath w Anglii. »


Kontakt z pracownikami Centrum

wtorek, 25 lutego 2014

Informujemy, że 25.02.2014 r. z powodu awarii serwera kontakt e-mailowy z pracownikami Centrum może być utrudniony. Przepraszamy za powstałe niedogodności. »


Jak współpracuje się z NCN – wyniki badania ankietowego pracowników administracyjnych jednostek naukowych

piątek, 21 lutego 2014

Dokument umieszczony poniżej prezentuje wyniki badań empirycznych przeprowadzonych na zlecenie Narodowego Centrum Nauki wśród przedstawicieli jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych w jednostkach naukowych za obsługę projektów badawczych finansowanych przez NCN. Na badanie składały się między innymi indywidualne wywiady pogłębione oraz wspomagane komputerowo wywiady telefoniczne wśród przedstawicieli działów nauki beneficjentów konkursów NCN, którzy są w stałym kontakcie z biurem Centrum. »


Strony