QUANTERACHANSEWEAVE Fundusze NorweskieZobacz film NCNOtwarte konkursy NCNPrzykłady finansowanych projektówKonkurs DIOSCURI

Aktualności


Zmiana w zakresie składania odwołań od decyzji dyrektora NCN

czwartek, 21 stycznia 2016

Zwracamy uwagę, że w związku z ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 249), zmienione zostały zasady składania odwołań od decyzji dyrektora NCN, określone w art. 33 ust. 2 ustawy o Narodowym Centrum Nauki. »


Zmiana wysokości całkowitej wartości projektów podlegających obowiązkowemu audytowi zewnętrznemu

czwartek, 21 stycznia 2016

Wartość projektów finansowanych przez Centrum, dla których konieczne jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego, zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617, z późn. zm.), została określona przez Radę Narodowego Centrum Nauki w drodze uchwały nr 101/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. Rada Centrum ustaliła wysokość całkowitej wartości poszczególnych projektów badawczych na poziomie 3 000 000 zł. Po przekroczeniu tej kwoty projekty podlegają obowiązkowi przeprowadzenia zewnętrznego audytu ich wykonania. »


Harmonogram konkursów NCN 2016

środa, 20 stycznia 2016

Informujemy, że Rada NCN przyjęła harmonogram konkursów Narodowego Centrum Nauki na 2016 r. Tradycyjnie zaplanowano otwarcie nowych konkursów co kwartał: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. »


Styczniowe posiedzenie Rady NCN

środa, 20 stycznia 2016

W dniach 12-14 stycznia 2016 r. odbyło się spotkanie Rady NCN, które miało charakter posiedzenia wyjazdowego i zostało zorganizowane poza siedzibą NCN, w Jaroszowicach k/Wadowic. Wyjazdowe posiedzenie Rady odbywa się co 2 lata i ma na celu omówienie w szerszym gronie kluczowych i strategicznych zagadnień związanych z działalnością Narodowego Centrum Nauki. »


Infect-ERA: ogłoszenie konkursu z zakresu chorób zakaźnych

środa, 20 stycznia 2016

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią Infect-ERA zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące chorób zakaźnych. »


Formularze wniosków dostępne w systemie OSF

piątek, 15 stycznia 2016

Informujemy, że w systemie OSF zostały udostępnione elektroniczne formularze wniosków dla konkursów FUGA 5, ETIUDA 4, TANGO 2 oraz formularz UNISONO. »


Udział wicepremiera Jarosława Gowina w posiedzeniu Rady NCN

czwartek, 14 stycznia 2016

13 stycznia w Jaroszowicach k. Wadowic odbyło się posiedzenie plenarne Rady Narodowego Centrum Nauki, w którym uczestniczył Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego. Dyskusja premiera z członkami Rady dotyczyła zagadnień związanych z zadaniami i planami Centrum na lata 2016-2017 oraz bieżących problemów polityki naukowej. »


Nowe konkursy z obszaru nauk społecznych. Spotkanie informacyjne: NORFACE DIAL i ENSUF

czwartek, 14 stycznia 2016

27 stycznia br. o godz. 11.00 w Auli Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone konkursom międzynarodowym z zakresu nauk społecznych: NORFACE - Dynamics of Inequality Across the Life-Course oraz ERA-NET Smart Urban Futures. Spotkanie organizowane jest przez Narodowe Centrum Nauki przy współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym. »


NORFACE: otwarcie konkursu z zakresu nauk społecznych

środa, 13 stycznia 2016

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią NORFACE zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze  z zakresu nauk społecznych pt. Dynamics of Inequality Across the Life-course: structures and procedures (DIAL). O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej trzech zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 3 krajów uczestniczących w konkursie. »


Narodowe Centrum Nauki uruchomiło system antyplagiatowy

czwartek, 7 stycznia 2016

Misją Narodowego Centrum Nauki jest podnoszenie jakości badań naukowych w Polsce oraz wspieranie naukowej uczciwości i odpowiedzialności. W związku z pojawiającymi się doniesieniami o popełnianiu nadużyć dotyczących plagiatowania utworów naukowych oraz  w celu utrzymania wysokich standardów rzetelności naukowej, NCN pozyskało licencję na system antyplagiatowy iThenticate. »


Strony