QUANTERACHANSEWEAVE Fundusze NorweskieZobacz film NCNOtwarte konkursy NCNPrzykłady finansowanych projektówKonkurs DIOSCURI

Aktualności


Zmiana wysokości całkowitej wartości projektów podlegających obowiązkowemu audytowi zewnętrznemu

czwartek, 21 stycznia 2016

Wartość projektów finansowanych przez Centrum, dla których konieczne jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego, zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617, z późn. zm.), została określona przez Radę Narodowego Centrum Nauki w drodze uchwały nr 101/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. Rada Centrum ustaliła wysokość całkowitej wartości poszczególnych projektów badawczych na poziomie 3 000 000 zł. Po przekroczeniu tej kwoty projekty podlegają obowiązkowi przeprowadzenia zewnętrznego audytu ich wykonania. »


Harmonogram konkursów NCN 2016

środa, 20 stycznia 2016

Informujemy, że Rada NCN przyjęła harmonogram konkursów Narodowego Centrum Nauki na 2016 r. Tradycyjnie zaplanowano otwarcie nowych konkursów co kwartał: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. »


Styczniowe posiedzenie Rady NCN

środa, 20 stycznia 2016

W dniach 12-14 stycznia 2016 r. odbyło się spotkanie Rady NCN, które miało charakter posiedzenia wyjazdowego i zostało zorganizowane poza siedzibą NCN, w Jaroszowicach k/Wadowic. Wyjazdowe posiedzenie Rady odbywa się co 2 lata i ma na celu omówienie w szerszym gronie kluczowych i strategicznych zagadnień związanych z działalnością Narodowego Centrum Nauki. »


Infect-ERA: ogłoszenie konkursu z zakresu chorób zakaźnych

środa, 20 stycznia 2016

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią Infect-ERA zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące chorób zakaźnych. »


Formularze wniosków dostępne w systemie OSF

piątek, 15 stycznia 2016

Informujemy, że w systemie OSF zostały udostępnione elektroniczne formularze wniosków dla konkursów FUGA 5, ETIUDA 4, TANGO 2 oraz formularz UNISONO. »


Udział wicepremiera Jarosława Gowina w posiedzeniu Rady NCN

czwartek, 14 stycznia 2016

13 stycznia w Jaroszowicach k. Wadowic odbyło się posiedzenie plenarne Rady Narodowego Centrum Nauki, w którym uczestniczył Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego. Dyskusja premiera z członkami Rady dotyczyła zagadnień związanych z zadaniami i planami Centrum na lata 2016-2017 oraz bieżących problemów polityki naukowej. »


Nowe konkursy z obszaru nauk społecznych. Spotkanie informacyjne: NORFACE DIAL i ENSUF

czwartek, 14 stycznia 2016

27 stycznia br. o godz. 11.00 w Auli Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone konkursom międzynarodowym z zakresu nauk społecznych: NORFACE - Dynamics of Inequality Across the Life-Course oraz ERA-NET Smart Urban Futures. Spotkanie organizowane jest przez Narodowe Centrum Nauki przy współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym. »


NORFACE: otwarcie konkursu z zakresu nauk społecznych

środa, 13 stycznia 2016

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią NORFACE zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze  z zakresu nauk społecznych pt. Dynamics of Inequality Across the Life-course: structures and procedures (DIAL). O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej trzech zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 3 krajów uczestniczących w konkursie. »


Narodowe Centrum Nauki uruchomiło system antyplagiatowy

czwartek, 7 stycznia 2016

Misją Narodowego Centrum Nauki jest podnoszenie jakości badań naukowych w Polsce oraz wspieranie naukowej uczciwości i odpowiedzialności. W związku z pojawiającymi się doniesieniami o popełnianiu nadużyć dotyczących plagiatowania utworów naukowych oraz  w celu utrzymania wysokich standardów rzetelności naukowej, NCN pozyskało licencję na system antyplagiatowy iThenticate. »


Materiały dla pracowników administracyjnych jednostek naukowych

poniedziałek, 28 grudnia 2015

Informujemy, że w sekcji Warsztaty NCN dla pracowników administracyjnych jednostek naukowych zostały udostępnione aktualne materiały szkoleniowe, stanowiące podstawę merytoryczną pracy na warsztatach. »


Strony