QUANTERACHANSEWEAVE Fundusze NorweskieZobacz film NCNOtwarte konkursy NCNPrzykłady finansowanych projektówKonkurs DIOSCURI

Aktualności


Podsumowanie kadencji dyrektora Narodowego Centrum Nauki

poniedziałek, 2 marca 2015

W związku z upływem mojej czteroletniej kadencji dyrektora Narodowego Centrum Nauki i zakończeniem mojej misji chciałbym gorąco podziękować wszystkim, którym leżało na sercu działanie NCN – tym, którzy te działania wspierali, a także tym, którzy w dobrej wierze je krytykowali. Agencję tworzyliśmy z myślą o jak najlepszym służeniu polskim naukowcom w obszarze finansowania badań podstawowych. »


Lutowe posiedzenie Rady NCN

piątek, 20 lutego 2015

W dniach 11-12 lutego 2015 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki. W dniu 12 lutego miało miejsce posiedzenie plenarne Rady, a dzień wcześniej – posiedzenia Komisji Rady Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1), Komisji Nauk Ścisłych i Technicznych (K-2) oraz Komisji Nauk o Życiu (K-3). »


Nowy międzynarodowy konkurs JPI HDHL

piątek, 20 lutego 2015

30 marca 2015 r. konsorcjum JPI HDHL (JPI A Healthy Diet for a Healthy Life), do którego należy również Narodowe Centrum Nauki, ogłosi konkurs na międzynarodowe projekty badawcze pt. „Nutrition and Cognitive Function” (NutriCog). »


Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach SYMFONIA 3, ETIUDA 3 i FUGA 4

środa, 11 lutego 2015

Informujemy, że w sekcji Instrukcje przygotowania wniosków dostępne są szczegółowe instrukcje sporządzania i składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 grudnia 2014 r.: »


Narodowe Centrum Nauki a jakość wyższych uczelni

środa, 11 lutego 2015

Zapraszamy do lektury artykułu pt. Narodowe Centrum Nauki a jakość wyższych uczelni autorstwa prof. Andrzeja Jajszczyka, dyrektora NCN, który został opublikowany w książce pt. Idea Uniwersytetu pod red. Piotra Sztompki oraz Krzysztofa Matuszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 279-292). »


Czwarta edycja warsztatów szkoleniowych dla pracowników administracyjnych

poniedziałek, 9 lutego 2015

Narodowe Centrum Nauki zaprasza na jednodniowe warsztaty szkoleniowe dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną finansowanych przez Centrum projektów badawczych. Warsztaty odbędą się 26 marca br. w siedzibie NCN w Krakowie. »


Wyniki konkursów MAESTRO 6, HARMONIA 6, SONATA BIS 4

czwartek, 5 lutego 2015

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 16 czerwca 2014 roku: »


NCN i NCBR wspólnie dla praktycznego wykorzystania badań podstawowych

środa, 4 lutego 2015

Dziś poznaliśmy wyniki pierwszego konkursu przedsięwzięcia TANGO, uruchomionego z inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Na realizację najlepszych projektów naukowcy otrzymają z NCBR prawie 40 mln zł. »


Rankingi jednostek w konkursach NCN 2014

wtorek, 3 lutego 2015

W konkursach NCN rozstrzygniętych w 2014 roku finansowanie otrzymały 1804 projekty, staże i stypendia. Zostały one wyłonione przez Zespoły Ekspertów spośród 11 432 wniosków złożonych do Centrum w tych konkursach. Ponad 760 mln zł z NCN wspomoże badaczy zatrudnionych w 186 jednostkach na terenie całego kraju. »


Wnioski odrzucone z powodów formalnych w konkursach NCN – statystyki

poniedziałek, 2 lutego 2015

W związku z informacją rozpowszechnianą przy okazji organizowanych komercyjnie szkoleń dotyczących przygotowywania wniosków do Narodowego Centrum Nauki, informujemy, że nieprawdą jest, że „w ostatnim czasie znacząco wzrosła liczba wniosków o grant odrzuconych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) z przyczyn formalnych.” »


Strony