QUANTERACHANSEWEAVE Fundusze NorweskieZobacz film NCNOtwarte konkursy NCNPrzykłady finansowanych projektówKonkurs DIOSCURI

Aktualności


Statystyki konkursów za 2014 r. już dostępne

piątek, 5 grudnia 2014

Informujemy, że statystyki konkursów zostały uzupełnione o dane za rok 2014. Moduł dynamicznych statystyk umożliwia samodzielne generowanie zestawień statystycznych, dzięki czemu można uzyskać informacje o liczbie wniosków zakwalifikowanych do finansowania lub wysokości przyznanego finansowania w podziale na wybrane kategorie, w tym także rok rozstrzygnięcia konkursu. »


BEETHOVEN – informacja dla wnioskodawców

piątek, 5 grudnia 2014

Informujemy wszystkich, którzy planują złożenie wniosku w konkursie BEETHOVEN, że dokument Project Template wraz z CV kierowników i wykonawców projektu posiadających co najmniej stopień doktora – jako jeden plik PDF – jest załączany przez polskiego kierownika projektu w systemie OSF, a przez niemieckiego w systemie elan. »


Recenzje zagraniczne w naukach humanistycznych i społecznych

czwartek, 4 grudnia 2014

Zapraszamy do lektury artykułu pt. Nauki humanistyczne i społeczne w Narodowym Centrum Nauki a recenzje zagraniczne, autorstwa prof. Andrzeja Jajszczyka, dyrektora NCN. »


Projekt dr. Pawła Kaczmarczyka nagrodzony w międzynarodowym konkursie NORFACE „Przyszłość państwa opiekuńczego”

środa, 3 grudnia 2014

Konsorcjum NORFACE wspierające badania z zakresu nauk społecznych rozstrzygnęło konkurs na projekty badawcze, przyznając 14 międzynarodowym zespołom granty o łącznej wartości 18 milionów euro. Tematy nagrodzonych projektów obejmują zagadnienia takie jak: globalizacja, nierówności zdrowotne, rodzina, migracja czy prawo do świadczeń z pomocy społecznej. »


Konkurs na stanowisko koordynatora dyscyplin w grupie nauk ścisłych i technicznych

czwartek, 27 listopada 2014

Rada Narodowego Centrum Nauki ogłosiła nabór kandydatów na stanowisko koordynatora dyscyplin w grupie nauk ścisłych i technicznych. Termin składania dokumentów: do 31 grudnia 2014 r. »


Lista członków Zespołów Ekspertów oceniających wnioski w konkursach NCN w 2014 r.

środa, 26 listopada 2014

Rada Narodowego Centrum Nauki przedstawia pełną listę ekspertów biorących udział w pracach Zespołów Ekspertów oceniających wnioski w konkursach, których ogłoszenie wyników nastąpiło w 2014 r.: »


Transfer wiedzy i technologii w środowisku innowacyjnym

wtorek, 25 listopada 2014

Zapraszamy do lektury artykułu pt. Transfer wiedzy i technologii w środowisku innowacyjnym autorstwa dr Anny Marszałek, koordynatora dyscyplin w dziale nauk humanistycznych społecznych i o sztuce. »


Dyrektor NCN wybrany do Rady Zarządzającej ważnej europejskiej organizacji

poniedziałek, 24 listopada 2014

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Andrzej Jajszczyk został w ubiegłym tygodniu jednomyślnie wybrany przez Zgromadzenie Ogólne Science Europe (SE) na członka Rady Zarządzającej tej organizacji. »


Listopadowe posiedzenie Rady NCN

środa, 19 listopada 2014

W dniach 12-13 listopada 2014 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki. »


Konkurs BEETHOVEN – informacje dla wnioskodawców

poniedziałek, 17 listopada 2014

Informujemy wszystkich, którzy składają wnioski w konkursie BEETHOVEN, że Project Template jest dokumentem wypełnianym wspólnie przez zespół polsko-niemiecki w języku angielskim. Dokument ten wraz z CV kierowników i wykonawców projektu – jako jeden plik PDF – jest załączany przez polskiego kierownika projektu w systemie OSF, przez niemieckiego natomiast w systemie elan.  »


Strony