QUANTERACHANSEWEAVE Fundusze NorweskieZobacz film NCNOtwarte konkursy NCNPrzykłady finansowanych projektówKonkurs DIOSCURI

Aktualności


Wyniki konkursów OPUS 7, PRELUDIUM 7, SONATA 7

czwartek, 13 listopada 2014

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 17 marca 2014 roku:

  • OPUS 7 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • PRELUDIUM 7 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
  • SONATA 7 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
»


Zatrudnienie w projektach finansowanych przez NCN

środa, 5 listopada 2014

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Narodowego Centrum Nauki dotyczącymi wyłączenia obowiązku stosowania postępowania konkursowego w odniesieniu do zatrudnienia w projektach finansowanych przez NCN informujemy, że Centrum zdecydowało o skierowaniu wniosku o interpretację przepisu art. 118 a ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1198) do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. »


UNISONO – nowy typ wniosku w systemie OSF

środa, 5 listopada 2014

Informujemy, że w systemie OSF pojawił się nowy typ wniosku – UNISONO, za pomocą którego zgłoszenia do NCN mogą składać naukowcy ubiegający się o finansowanie w konkursach międzynarodowych, ogłaszanych przez Centrum we współpracy wielostronnej (np. HERA, Infect-ERA czy CHIST-ERA). »


Podsumowanie oceny formalnej wniosków złożonych w konkursach MAESTRO 6, HARMONIA 6, SONATA BIS 4

wtorek, 4 listopada 2014

Przedstawiamy podsumowanie oceny formalnej wniosków, które zostały złożone w konkursach ogłoszonych 16 czerwca br. »


Relacje między światem nauki i przemysłu

piątek, 31 października 2014

Zapraszamy do lektury artykułu pt. Relacje między światem nauki i przemysłu autorstwa dr Anny Marszałek, koordynatorki dyscyplin w dziale nauk humanistycznych społecznych i o sztuce. Artykuł ukazał się w dwumiesięczniku Szkoły Głównej Handlowej „e-mentor”. »


Nabór na grudniową edycję warsztatów dla pracowników administracyjnych został zamknięty

czwartek, 30 października 2014

Uprzejmie informujemy, że ze względu na bardzo duże zainteresowanie oraz przekroczenie limitu zgłoszeń, nabór na trzecią edycję warsztatów dla pracowników administracyjnych jednostek naukowych został zamknięty. »


Badanie opinii laureatów konkursów NCN

czwartek, 30 października 2014

Na zlecenie Narodowego Centrum Nauki w okresie od listopada 2014 r. do lutego 2015 r. firma badawcza Public Profits Sp. z o.o. będzie prowadzić badanie opinii laureatów konkursów NCN, tj. kierowników projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN, którzy zrealizowali bądź realizują projekt przynajmniej od roku i złożyli przynajmniej jeden raport roczny z realizacji tego projektu. »


Udział pracowników Działu Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców w warsztatach szkoleniowych Krajowej Reprezentacji Doktorantów

środa, 29 października 2014

Rok 2014 był drugim rokiem współpracy Narodowego Centrum Nauki z Krajową Reprezentacją Doktorantów (KRD). Była to kontynuacja ubiegłorocznych spotkań informacyjnych przeznaczonych dla młodych naukowców, w których uczestniczyli pracownicy Działu Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców (DBR) Narodowego Centrum Nauki. »


Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 września 2014 r.

wtorek, 28 października 2014

Informujemy, że w sekcji Instrukcje przygotowania wniosków dostępne są szczegółowe instrukcje sporządzania i składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 września 2014 r.: »


Trzecia edycja warsztatów szkoleniowych dla pracowników administracyjnych

poniedziałek, 27 października 2014

Narodowe Centrum Nauki zaprasza na jednodniowe warsztaty szkoleniowe dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną finansowanych przez Centrum projektów badawczych. Warsztaty odbędą się 4 grudnia br. w siedzibie NCN w Krakowie. »


Strony