QUANTERACHANSEWEAVE Fundusze NorweskieZobacz film NCNOtwarte konkursy NCNPrzykłady finansowanych projektówKonkurs DIOSCURI

Aktualności


Dyrektor i przewodniczący Rady NCN u Premiera

poniedziałek, 22 lipca 2013

W piątek 19 lipca br. dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Andrzej Jajszczyk oraz przewodniczący Rady NCN prof. Michał Karoński wzięli udział w spotkaniu z Prezesem Rady Ministrów Donaldem Tuskiem poświęconemu priorytetom rządu w nauce i szkolnictwie wyższym, a także wyzwaniom i szansom stojącym przed środowiskiem naukowym w Polsce. W spotkaniu uczestniczyła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. »


Formularze wniosków dla konkursów MAESTRO 5, HARMONIA 5, SONATA BIS 3 dostępne

piątek, 19 lipca 2013

Informujemy, że w systemie OSF zostały udostępnione elektroniczne formularze wniosków dla konkursów MAESTRO 5, HARMONIA 5, SONATA BIS 3. Nabór wniosków trwa do 16 września 2013 r. »


Wizyta dyrektora NCN w siedzibie tajwańskiej Rady ds. Badań Naukowych

piątek, 19 lipca 2013

8 lipca br. dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Andrzej Jajszczyk złożył wizytę w siedzibie tajwańskiej Rady ds. Badań Naukowych (National Science Council) mieszczącej się w stolicy kraju Tajpej. W rozmowach ze strony gospodarzy uczestniczyli: dyrektor generalny ds. współpracy międzynarodowej prof. Willis T. Lee, jego zastępca Ke-Yen Kuo oraz dyrektor ds. programów pani  Yueh-Jung Wu. Głównym celem rozmów było ustalenie zasad konkretnej współpracy obu agencji w ramach ogólnej umowy o współpracy podpisanej w roku ubiegłym. »


Przedstawiciele Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w NCN

czwartek, 18 lipca 2013

18 lipca Narodowe Centrum Nauki gościło przedstawicieli Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce. Podczas spotkania dyrektor Centrum prof. Andrzej Jajszczyk, doradca ds. nauki i technologii Dr Ye Xiangdong oraz pani Shao Yinghong rozmawiali na temat polskiego i chińskiego systemu finansowania nauki, a także konkursów ogłaszanych przez NCN. W czasie wizyty w Krakowie goście mieli również okazję zwiedzić Zakład Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierownik zakładu prof. »


Lipcowe posiedzenie Rady NCN

wtorek, 16 lipca 2013

W dniach 10-11 lipca 2013 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki, podczas którego dokonano wyboru członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków złożonych w konkursach OPUS 5, PRELUDIUM 5, SONATA 5, ogłoszonych w dniu 15 marca 2013 r. oraz ustalono wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych dla ww. konkursów. Rada zwiększyła wysokość środków na projekty zgłaszane w tych konkursach o 100 mln zł do łącznej kwoty 340 mln zł, w tym:   »


Statystyki konkursów OPUS 4, PRELUDIUM 4, SONATA 4 i SONATA BIS 2 dostępne

środa, 3 lipca 2013

W dziale Statystyki opublikowano szczegółowe raporty statystyczne dla konkursów OPUS 4, PRELUDIUM 4, SONATA 4 i SONATA BIS 2, do których nabór wniosków zamknięto 15 grudnia 2012 r. »


Wyniki konkursów ogłoszonych 15 grudnia 2012 r.

wtorek, 2 lipca 2013

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 grudnia 2012 roku:

  • MAESTRO 4 dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe;
  • HARMONIA 4 na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej;
  • ETIUDA 1 na stypendia doktorskie;
  • FUGA 2 na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.
»


Udział Dyrektora NCN w konferencji „Finansowanie szkolnictwa wyższego ...”

wtorek, 2 lipca 2013

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Andrzej Jajszczyk wziął udział w międzynarodowej konferencji „Finansowanie szkolnictwa wyższego – w poszukiwaniu efektywnych rozwiązań na podstawie doświadczeń w Ameryce, Europie i Azji”, która odbyła się w Warszawie w dniach 28-29 czerwca br.  W czasie ceremonii otwarcia referaty wygłosili m.in. Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Marek Ratajczak , Wiceminister Finansów dr Maciej Grabowski oraz Dyrektor Generalny ds. Edukacji, Szkoleń, Kultury i Młodzieży przy Komisji Europejskiej  Jan Truszczyński. W pierwszym dniu konferencji prof. »


Formularze raportów rocznych i końcowych dla projektów finansowanych przez NCN

poniedziałek, 1 lipca 2013

Informujemy, że w systemie OSF udostępnione zostały formularze raportów rocznych i końcowych dla projektów finansowanych przez NCN. Uprzejmie prosimy o złożenie ww. raportów do dnia 30 września 2013 r. Wypełniony formularz należy wydrukować z systemu i przesłać do NCN w jednej (raporty roczne) lub dwóch (raporty końcowe) kopiach. Prosimy, aby nie nadsyłać raportów przygotowanych na dotychczas dostępnych drukach. »


Udział dyrektora NCN w Konferencji Władz Uczelnianych Matematyki i Informatyki – KWUMI 2013

poniedziałek, 24 czerwca 2013

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Andrzej Jajszczyk wziął udział w Konferencji Władz Uczelnianych Matematyki i Informatyki – KWUMI 2013, odbywającej się 21 czerwca br. na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. W czasie spotkania odbyła się dyskusja na temat finansowania badań podstawowych z zakresu matematyki i informatyki poprzedzona prezentacją dyrektora NCN pt. „Narodowe Centrum Nauki – finansowanie badań w obszarze nauk ścisłych”. »


Strony