QUANTERACHANSEWEAVE Fundusze NorweskieZobacz film NCNOtwarte konkursy NCNPrzykłady finansowanych projektówKonkurs DIOSCURI

Aktualności


Międzynarodowa sieć CHIST-ERA ogłasza nowy konkurs

czwartek, 7 stycznia 2021

We współpracy z siecią CHIST-ERA ogłaszamy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z następujących obszarów tematycznych: Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions oraz Towards Sustainable ICT. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. »


Spotkania informacyjne i szkolenia dla wnioskodawców w trybie online

czwartek, 7 stycznia 2021

Z satysfakcją odnotowujemy duże zainteresowanie, jakim cieszą się spotkania informacyjne i szkolenia prowadzone przez Koordynatorów Dyscyplin NCN. Ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce wyjazdowe spotkania informacyjne prowadzone przez Koordynatorów pozostają tymczasowo zawieszone. Zainteresowanym jednostkom naukowym proponujemy spotkania poświęcone ofercie konkursowej i trybie oceny wniosków w NCN prowadzone w formie webinariów, które cieszyły się dużym powodzeniem w 2020 r.  »


Kolejni laureaci konkursu CEUS-UNISONO

wtorek, 5 stycznia 2021

Przedstawiamy drugą listę rankingową w międzynarodowym konkursie CEUS-UNISONO na dwu- lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii i Polski, przeprowadzany w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) w ramach programu wielostronnego CEUS. W wyniku oceny merytorycznej przeprowadzonej w czeskiej agencji Czech Science Foundation - Grantová agentura České republiky (GAČR) do finansowania zostało rekomendowanych dziewięć projektów. »


Ruszył nabór wniosków na staże zagraniczne NAWA w ramach wspólnego przedsięwzięcia NCN i NAWA – PRELUDIUM BIS 1

wtorek, 5 stycznia 2021

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) otworzyła nabór wniosków w programie umożliwiającym realizowanie zagranicznych staży doktorskich - NAWA PRELUDIUM BIS 1. Wspólny konkurs NAWA i NCN –  PRELUDIUM BIS –  to część trwającej od 2019 r. współpracy między agencjami mającej na celu tworzenie wspólnych form finansowania badań wspierających mobilność naukową. »


Nowy konkurs sieci JPND: Linking pre-diagnosis disturbances of physiological systems to Neurodegenerative Diseases.

wtorek, 5 stycznia 2021

Wspólnie z siecią JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) ogłaszamy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące wczesnych objawów chorób neurodegeneracyjnych, którego temat brzmi: Linking pre-diagnosis disturbances of physiological systems to Neurodegenerative Diseases. »


Ogłaszamy konkurs Weave-UNISONO

poniedziałek, 4 stycznia 2021

Ogłaszamy konkurs Weave-UNISONO na międzynarodowe projekty badawcze o wyróżniającym się poziomie naukowym, dla których wnioski wspólne będą składane i oceniane w zagranicznych instytucjach partnerskich jako agencjach wiodących. »


Polski zespół badawczy wśród laureatów konkursu Urban Accessibility and Connectivity

wtorek, 29 grudnia 2020

Z przyjemnością informujemy, że zespół badawczy z Polski znalazł się wśród laureatów konkursu pn. Urban Accessibility and Connectivity (ERA-NET UAC), organizowanego przez sieć JPI Urban Europe. »


Stypendia naukowe w projektach badawczych NCN oraz stypendia doktorskie i inne środki finansowe w ramach konkursu ETIUDA wolne od podatku w latach 2019-2021

wtorek, 29 grudnia 2020

Informujemy, że w dniu 28 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszone zostało rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. Poz. 2359) zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu niektórych stypendiów i innych środków finansowych przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki (Dz. U. 2019 poz. 1982). Nowe rozporządzenie podpisane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju obowiązuje od dnia 29 grudnia 2020 r. i przedłuża zaniechanie poboru podatku do 31 grudnia 2021 r. »


Wesołych Świąt

wtorek, 22 grudnia 2020

Spokojnych, zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślnego i pełnego sukcesów Nowego Roku

życzą

Dyrekcja, Rada oraz pracownicy Narodowego Centrum Nauki  »


Piąte TANGO dla naukowców

wtorek, 22 grudnia 2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Narodowym Centrum Nauki zapraszają naukowców i przedsiębiorców do składania wniosków w piątym konkursie Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO. Środki przewidziane na wsparcie rozwoju technologii opartych na wynikach badań podstawowych wynoszą tym razem 30 mln zł. »


Strony