QUANTERACHANSEWEAVE Fundusze NorweskieZobacz film NCNOtwarte konkursy NCNPrzykłady finansowanych projektówKonkurs DIOSCURI

Aktualności


Konferencja promująca fundusze norweskie i panel Open Access

wtorek, 15 czerwca 2021

Czy we wczesnej historii Ziemi – ponad 3,6 mld lat temu – Antarktyda, Grenlandia i Labrador były fragmentem jednego superkontynentu? Tę hipotezę bada prof. dr hab. inż. Monika Kusiak z Instytutu Geofizyki PAN, autorka projektu „Wspólny biegun – brakujący link pomiędzy Arktycznym i Antarktycznym zapisem wczesnej Ziemi”, finansowanego z konkursu GRIEG. Projekt prof. Moniki Kusiak zostanie zaprezentowany w trakcie konferencji promującej program Badania podstawowe, która odbędzie się już 17 czerwca.

W trakcie pierwszej części konferencji, która rozpocznie się o godz. 11.00, zaprezentowane zostaną także projekty:

  • „Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne” dr hab. Ewy Marii Haman z Uniwersytetu Warszawskiego,
  • „Badanie mechanizmu regulacji nikotynowych receptorów acetylocholiny” dra Ákosa Nemecza z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W drugiej części spotkania odbędzie się ekspercki panel dyskusyjny poświęcony tematyce Open Access. Panel rozpocznie się o godz. 12.30 i potrwa do godz. 14:00. Wezmą w nim udział przedstawiciele polskiego i zagranicznego środowiska naukowego. Pełna lista prelegentów dostępna jest na stronie: https://ncn.wydarzeniaonline.pl/speakers.  Przewidziana została także sesja pytań i odpowiedzi. Rejestracja na konferencję możliwa jest tutaj.

»


Wysyłka decyzji w konkursie SONATINA 5

środa, 16 czerwca 2021

Dziś zostaną wysłane decyzje dla wniosków, które nie zostały zakwalifikowane do II etapu oceny merytorycznej w konkursie SONATINA 5. Przypominamy, że decyzje dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczane są wnioskodawcy w formie dokumentu elektronicznego na wskazany we wniosku adres elektroniczny. »


170 mln zł na zespoły badawcze i projekty mistrzowskie – Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy MAESTRO 13 i SONATA BIS 11

wtorek, 15 czerwca 2021

Ruszyły kolejne edycje konkursów MAESTRO i SONATA BIS, w których można składać wnioski o finansowanie pionierskich projektów z zakresu badań podstawowych oraz projektów mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego. Do rozdania jest 170 mln zł. »


Spotkania informacyjne i szkolenia dla wnioskodawców w trybie online

poniedziałek, 14 czerwca 2021

W związku z ciągłym zainteresowaniem prowadzonymi przez Koordynatorów Dyscyplin NCN szkoleniami przedstawiamy kalendarz spotkań na kolejne 6 miesięcy. Ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce wyjazdowe spotkania informacyjne pozostają nadal tymczasowo zawieszone, a zainteresowanym jednostkom proponujemy spotkania poświęcone ofercie konkursowej i trybie oceny wniosków w NCN prowadzone w formie webinariów. »


Współczesne problemy miast: rozwiązań poszukają laureaci konkursu PRELUDIUM BIS 2

środa, 9 czerwca 2021

Czy mieszkańcy miast akceptują nowoczesne rozwiązania architektoniczne? To pytanie zadaliśmy prof. Marii Lewickiej z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, która wraz z zespołem przyjrzy się gustom architektonicznym Polaków. Badania zostaną zrealizowane dzięki środkom przyznanym w konkursie PRELUDIUM BIS 2.

»


Plastik w rzekach górskich – laureat konkursu SONATA 16 pomoże rozwiązać problemy związane z zanieczyszczeniami środowiska w rejonie Karpat

środa, 2 czerwca 2021

Wśród tematów projektów realizowanych w ramach konkursów NCN szczególnie aktualne są te, skupiające się na środowisku naturalnym i ekologii. Jednym z nich zajmie się dr Maciej Liro z Instytutu Ochrony Przyrody PAN, który będzie analizował zanieczyszczenie karpackich wód górskich makroplastikiem. »


Konkurs JPIAMR ACTION Call 2021 – możliwość dołączenia do międzynarodowych zespołów badawczych

wtorek, 1 czerwca 2021

Informujemy, że w trwającym konkursie sieci Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR ACTION Call 2021) projekty międzynarodowe, złożone przez konsorcja składające się z mniej niż 7 partnerów, które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu, mogą zostać poszerzone o zespoły badawcze z Polski. »


Czwarta lista rankingowa w konkursie CEUS-UNISONO

poniedziałek, 31 maja 2021

Przedstawiamy kolejne wyniki międzynarodowego konkursu CEUS-UNISONO na dwu- lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii i Polski, przeprowadzanego w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) w ramach programu wielostronnego CEUS. Trzecim laureatem rekomendowanym w wyniku oceny merytorycznej austriackiej agencji FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) został prof. dr hab. Janusz Rak z Uniwersytetu Gdańskiego. Badacz otrzyma ponad 1,6 mln zł na realizację projektu pt. Radiosensybilizujące pochodne zasad pirymidynowych lub purynowych: spektrometria mas i metody kwantowochemiczne w badaniach nad oddziaływaniami z niskoenergetycznymi elektronami w fazie gazowej, klastrach z wodą oraz roztworze. »


Konkurs JPND Call 2021 - możliwość dołączenia do międzynarodowych zespołów badawczych

piątek, 28 maja 2021

Informujemy, że w aktualnym konkursie sieci JPND Neurodegenerative Disease Research (JPND Call 2021) w zakresie wczesnych objawów chorób neurodegeneracyjnych, projekty międzynarodowe, które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu, mogą zostać rozszerzone o zespoły badawcze z Polski. »


Konkurs POLS – trzecia dodatkowa lista rankingowa

poniedziałek, 24 maja 2021

W wyniku rezygnacji trzech wnioskodawców z finansowania projektów w ramach konkursu POLS Narodowe Centrum Nauki kontynuuje procedurę finansowania projektów z listy rezerwowej. Trzy kolejne projekty z listy rezerwowej otrzymały decyzje o przyznaniu środków finansowych. »


Strony