QUANTERACHANSEWEAVE Fundusze NorweskieZobacz film NCNOtwarte konkursy NCNPrzykłady finansowanych projektówKonkurs DIOSCURI

Aktualności


Znamy wyniki konkursu POLS wspierającego mobilność naukową

środa, 16 grudnia 2020

Rozstrzygnęliśmy współfinansowany z funduszy norweskich konkurs POLS. Naukowcy z zagranicy otrzymają ponad 30,5 mln zł na projekty badawcze realizowane w polskich instytucjach naukowych. »


Ogłaszamy konkursy SHENG 2 i SONATINA 5

wtorek, 15 grudnia 2020

Ogłosiliśmy drugą edycję konkursu SHENG na polsko-chińskie projekty badawcze oraz piątą edycję konkursu SONATINA na projekty badawcze dla naukowców rozpoczynających karierę badawczą. Łączny budżet konkursów wynosi 45 mln zł.  »


Nowy skład Rady NCN

wtorek, 15 grudnia 2020

Od dzisiaj Rada NCN pracuje w nowym składzie. Na mocy otrzymanych powołań, funkcję członka Rady NCN na okres od 15 grudnia 2020 r. do 14 grudnia 2024 r. objęło dwunastu profesorów. Nominację otrzymało ośmiu nowych profesorów oraz czterech dotychczas zasiadających w Radzie NCN. »


SONATA BIS 10 i MAESTRO 12 - decyzje po I etapie oceny merytorycznej

wtorek, 15 grudnia 2020

Informujemy, że zostały dziś wysłane decyzje dla wniosków, które nie zostały zakwalifikowane do II etapu oceny merytorycznej w konkursach: SONATA BIS 10 i MAESTRO 12. Przypominamy, że decyzje dyrektora NCN są doręczane wnioskodawcy w formie dokumentu elektronicznego na wskazany we wniosku adres elektroniczny. »


Stanowisko Rady NCN w sprawie zmiany zasad zatrudniania

poniedziałek, 14 grudnia 2020

Przedstawiamy Stanowisko Rady Narodowego Centrum Nauki w sprawie zmiany zasad zatrudniania młodych badaczy na stanowiskach post-doc oraz możliwości zatrudniania doświadczonych uczonych w projektach badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN. Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu.

»


Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze: CHANSE Transformations: Social and cultural dynamics in the digital age

poniedziałek, 14 grudnia 2020

Informujemy, że na początku 2021 r. zostanie ogłoszony konkurs Transformations: Social and cultural dynamics in the digital age przygotowany przez konsorcjum CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe). Koordynowany przez NCN program jest wynikiem współpracy sieci HERA oraz NORFACE i realizuje go 27 instytucji finansujących badania naukowe z 24 państw europejskich . Całkowity budżet konkursu wynosi 36 mln euro, z czego 26 mln euro stanowi wkład instytucji partnerskich wsparty dofinansowaniem Komisji Europejskiej w wysokości 10 mln euro. »


NCN koordynatorem międzynarodowego programu CHANSE w obszarze nauk humanistycznych i społecznych

piątek, 11 grudnia 2020

Z przyjemnością informujemy, że na początku przyszłego roku zostanie uruchomiony programu CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe), którego celem jest finansowanie badań naukowych w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. Koordynowany przez NCN program będzie realizowany przez 27 instytucji finansujących badania naukowe z 24 krajów europejskich.  »


Planowany harmonogram konkursów w 2021 r.

czwartek, 10 grudnia 2020

Prezentujemy planowany harmonogram przeprowadzania przez Narodowe Centrum Nauki konkursów w 2021 r. Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki. »


Informacja w sprawie dodatkowych kosztów pracodawcy związanych z przystąpieniem osób zatrudnionych w ramach projektów finansowanych przez NCN do Pracowniczych Planów Kapitałowych

czwartek, 10 grudnia 2020

W związku z pojawiającymi się pytaniami, dotyczącymi zwiększenia wysokości środków na wynagrodzenia (etatowe i dodatkowe) w celu pokrycia kosztów przystąpienia do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych, do których zgodnie z Ustawą z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (Dz.U.2020.1342 t.j.) musi przystąpić każdy pracodawca, informujemy, że Narodowe Centrum Nauki nie planuje zwiększenia tej kwoty. »


Dr hab. Justyna Olko laureatką Consolidator Grant ERC

środa, 9 grudnia 2020

Z radością informujemy, że członkini Rady NCN dr hab. Justyna Olko z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego znalazła się w gronie laureatów prestiżowego Consolidator Grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC). Badaczka została wyróżniona w obszarze nauk społecznych i humanistycznych i będzie realizowała projekt pt. „Multilingual worlds – neglected histories. Uncovering their emergence, continuity and loss in past and present societies”. »


Strony