QUANTERACHANSEWEAVE Fundusze NorweskieZobacz film NCNOtwarte konkursy NCNPrzykłady finansowanych projektówKonkurs DIOSCURI

Aktualności


Kontakt z pracownikami biura w dniach 17 lutego – 6 marca 2014 r.

poniedziałek, 17 lutego 2014

W związku z trwającymi w Narodowym Centrum Nauki pracami Zespołów Ekspertów, oceniających wnioski o finansowanie projektów badawczych składanych w konkursach NCN, informujemy, że w dniach 17 lutego – 6 marca 2014 r. mogą wystąpić czasowe utrudnienia w kontakcie z Koordynatorami Dyscyplin i pracownikami Działu Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców. »


Nowy członek Rady Narodowego Centrum Nauki

piątek, 14 lutego 2014

W dniu 13 lutego 2014 r. podczas posiedzenia Rady Narodowego Centrum Nauki prof. Michał Karoński, Przewodniczący Rady NCN wręczył prof. Jackowi Tejchmanowi-Konarzewskiemu nominację Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na członka Rady NCN. »


Warsztaty dla pracowników administracji jednostek naukowych

środa, 12 lutego 2014

Podczas tegorocznych Dni Narodowego Centrum Nauki odbędą się warsztaty z zakresu obsługi administracyjnej i finansowej projektów badawczych realizowanych w ramach konkursów NCN. Spotkanie ma charakter warsztatowo-roboczy i skierowane jest do pracowników działów badań naukowych, administracyjnych i księgowych, zajmujących się administracyjną i finansową obsługą projektów badawczych. »


Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach ogłoszonych 16 grudnia 2013 r.

wtorek, 11 lutego 2014

Informujemy, że w sekcji "Najczęściej zadawane pytania" opublikowano szczegółowe instrukcje przygotowania wniosków w konkursach ogłoszonych 16 grudnia 2013 r.: »


Formularze wniosków dla konkursów ETIUDA 2, FUGA 3, SYMFONIA 2, TANGO 1 dostępne

wtorek, 4 lutego 2014

Informujemy, że w systemie OSF zostały udostępnione elektroniczne formularze wniosków dla konkursów ETIUDA 2, FUGA 3, SYMFONIA 2, TANGO 1. Nabór wniosków potrwa do 17 marca 2014 r. »


Narodowe Centrum Nauki w najnowszym numerze "Forum Akademickiego"

poniedziałek, 3 lutego 2014

Zapraszamy do lektury artykułów z najnowszego numeru „Forum Akademickiego”. Dr Dorota Kiebzak-Mandera w artykule Wniosek o finansowanie badań pisze o procedurze składania wniosków z perspektywy koordynatora dyscyplin. »


Udział dyrektora NCN w XVI Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju publicznych wyższych szkół technicznych

poniedziałek, 27 stycznia 2014

Dnia 23 stycznia br. dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Andrzej Jajszczyk wziął udział w XVI Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju publicznych wyższych szkół technicznych odbywającym się w Politechnice Białostockiej. »


Wyniki konkursów MAESTRO 5, HARMONIA 5, SONATA BIS 3

czwartek, 23 stycznia 2014

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 14 czerwca 2013 roku:

  • MAESTRO 5 – na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe;
  • HARMONIA 5 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych;
  • SONATA BIS 3 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
»


Informacja dotycząca wyników konkursu MAESTRO

czwartek, 23 stycznia 2014

Na posiedzeniu Zespołu Ekspertów oceniających wnioski w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce Zespół po dyskusji jednogłośnie podjął decyzję o niekierowaniu do finansowania żadnego z przedstawionych projektów. »


Nowy konkurs z zakresu chorób zakaźnych

poniedziałek, 20 stycznia 2014

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do udziału w konkursie na temat chorób zakaźnych ogłoszonym w ramach konsorcjum Infect-Era.

Tematyka konkursu obejmuje następujące zagadnienia:

  • Ocena patogenności drobnoustrojów oraz roli flory bakteryjnej w homeostazie. Wpływ mikroorganizmów i probiotyków na zapobieganie lub leczenie infekcji (Assess the role of commensal flora in homeostasis and microbe’s pathogenicity, and elucidate how commensal organisms or probiotics can be used to prevent or treat infections);
  • Rozwój nowych technik badań wstępnych faz infekcji (Development and application of new techniques to investigate the initial  steps of the infection process).

Strony