QUANTERACHANSEWEAVE Fundusze NorweskieZobacz film NCNOtwarte konkursy NCNPrzykłady finansowanych projektówKonkurs DIOSCURI

Aktualności


Konferencja okrągłego stołu na temat strategii w nauce

czwartek, 14 listopada 2013

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki  prof. Andrzej Jajszczyk wziął udział w konferencji okrągłego stołu poświęconej strategii w nauce. Organizatorem konferencji była Falling Walls Foundation kierowana przez prezesa niemieckiego  Stowarzyszenia Helmholtza prof. Jürgena Mlynka. Do udziału w konferencji zaproszono sześćdziesiąt osób pełniących ważne role w funkcjonowaniu nauki światowej. »


Sesja poświęcona polsko-amerykańskiej współpracy w biomedycynie i technikach informacyjnych w medycynie

czwartek, 14 listopada 2013

Dyrektor NCN prof. Andrzej Jajszczyk wziął udział w sesji poświęconej polsko-amerykańskiej współpracy w biomedycynie i technikach informacyjnych w medycynie (Project for Polish-American Cooperation on Innovation in Biomedical Science). Spotkanie odbyło się 6 listopada br. w Ambasadzie Polski w Waszyngtonie. Całość prowadził George W. Handy, dyrektor instytutu Activity for Innovation and Economic Growth. »


Trzecie Spotkanie Amerykańsko-Polskiego Komitetu Wspólnego Nauki i Techniki

czwartek, 14 listopada 2013

Dyrektor NCN prof. Andrzej Jajszczyk wziął udział w Trzecim Spotkaniu Amerykańsko-Polskiego Komitetu Wspólnego Nauki i Techniki (3rd US-Poland Science and Technology Joint Committee Meeting). Spotkanie odbyło się 7 listopada br. w Departamencie Stanu USA, a udział w nim wzięli przedstawiciele MNiSW, NCN, NCBiR, Departamentu Stanu i Departamentu Energii USA, NSF, NIH, a także polskich i amerykańskich uczelni i instytutów badawczych. »


Spotkanie na temat finansowania nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce

środa, 13 listopada 2013

Narodowe Centrum Nauki i Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE (RPK CTT PK) w Krakowie zapraszają na spotkanie podsumowujące przebieg konkursu HERA Cultural Encounters oraz informujące o nowych możliwościach finansowania badań w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce. »


Wyniki konkursów OPUS 5, PRELUDIUM 5, SONATA 5

piątek, 8 listopada 2013

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 marca 2013 roku:

  • OPUS 5 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • PRELUDIUM 5 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
  • SONATA 5 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
»


Prof. Marek Żukowski laureatem „Polskiego Nobla”

poniedziałek, 4 listopada 2013

Miło nam poinformować, że członek Rady NCN prof. Marek Żukowski otrzymał nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Prof. Marek Żukowski z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego został wyróżniony w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich za badania wielofotonowych stanów splątanych, które doprowadziły do sformułowania przyczynowości informacyjnej jako zasady fizyki. »


CHIST-ERA: Nowy konkurs z zakresu technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych

wtorek, 29 października 2013

Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum CHIST-ERA zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze. Tematyka konkursu obejmuje następujące zagadnienia:

  • Adaptive Machines in Complex Environments (AMCE),
  • Heterogeneous Distributed Computing (HDC).

Instrukcje przygotowania i składania wniosków w konkursach OPUS 6, PRELUDIUM 6, SONATA 6

piątek, 25 października 2013

Informujemy, że w sekcji Najczęściej zadawane pytania opublikowano szczegółowe instrukcje przygotowania i składania wniosków w konkursach, ogłoszonych 16 września 2013 r.: »


Październikowe posiedzenie Rady NCN

środa, 16 października 2013

W dniach 9-10 października 2013 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki. W pierwszej części dokonano wyboru składów Zespołów Ekspertów do oceny wniosków złożonych w konkursach MAESTRO 5, HARMONIA 5 i SONATA BIS 3, ogłoszonych w dniu 14 czerwca br. Rada przyjęła również harmonogram konkursów planowanych do ogłoszenia w 2014 roku. »


Strony