QUANTERACHANSEWEAVE Fundusze NorweskieZobacz film NCNOtwarte konkursy NCNPrzykłady finansowanych projektówKonkurs DIOSCURI

Aktualności


Zamknięcie naboru w konkursie CEUS-UNISONO

poniedziałek, 21 grudnia 2020

Przypominamy, że na podstawie Uchwały Rady NCN nr 104/2020 z dnia 30 września 2020 r., nabór wniosków krajowych w konkursie CEUS-UNISONO zostanie zamknięty w dniu 31 grudnia 2020 r. o godz. 16:00. »


Weave: nowe podejście w finansowaniu międzynarodowych projektów badawczych

piątek, 18 grudnia 2020

Dwanaście europejskich instytucji finansujących badania naukowe, przy wsparciu stowarzyszenia Science Europe, ogłasza program wielostronnej współpracy Weave, ukierunkowany na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych o wyróżniającym się poziomie naukowym. Po raz pierwszy sieć współpracy o takiej skali uruchamia szeroko zakrojoną inicjatywę wspierania dwu- i trójstronnych europejskich projektów badawczych we wszystkich dziedzinach nauki. »


Prof. Janusz Janeczek ponownie przewodniczącym Rady ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej

czwartek, 17 grudnia 2020

Z przyjemnością informujemy, że prof. dr hab. Janusz Janeczek, który w latach 2016-2018 pełnił funkcję przewodniczącego Rady NCN, po raz drugi został powołany przez Ministra Klimatu i Środowiska na przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej przy Państwowej Agencji Atomistyki. Kadencja rady potrwa cztery lata.

»


Znamy wyniki konkursu POLS wspierającego mobilność naukową

środa, 16 grudnia 2020

Rozstrzygnęliśmy współfinansowany z funduszy norweskich konkurs POLS. Naukowcy z zagranicy otrzymają ponad 30,5 mln zł na projekty badawcze realizowane w polskich instytucjach naukowych. »


Ogłaszamy konkursy SHENG 2 i SONATINA 5

wtorek, 15 grudnia 2020

Ogłosiliśmy drugą edycję konkursu SHENG na polsko-chińskie projekty badawcze oraz piątą edycję konkursu SONATINA na projekty badawcze dla naukowców rozpoczynających karierę badawczą. Łączny budżet konkursów wynosi 45 mln zł.  »


Nowy skład Rady NCN

wtorek, 15 grudnia 2020

Od dzisiaj Rada NCN pracuje w nowym składzie. Na mocy otrzymanych powołań, funkcję członka Rady NCN na okres od 15 grudnia 2020 r. do 14 grudnia 2024 r. objęło dwunastu profesorów. Nominację otrzymało ośmiu nowych profesorów oraz czterech dotychczas zasiadających w Radzie NCN. »


SONATA BIS 10 i MAESTRO 12 - decyzje po I etapie oceny merytorycznej

wtorek, 15 grudnia 2020

Informujemy, że zostały dziś wysłane decyzje dla wniosków, które nie zostały zakwalifikowane do II etapu oceny merytorycznej w konkursach: SONATA BIS 10 i MAESTRO 12. Przypominamy, że decyzje dyrektora NCN są doręczane wnioskodawcy w formie dokumentu elektronicznego na wskazany we wniosku adres elektroniczny. »


Stanowisko Rady NCN w sprawie zmiany zasad zatrudniania

poniedziałek, 14 grudnia 2020

Przedstawiamy Stanowisko Rady Narodowego Centrum Nauki w sprawie zmiany zasad zatrudniania młodych badaczy na stanowiskach post-doc oraz możliwości zatrudniania doświadczonych uczonych w projektach badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN. Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu.

»


Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze: CHANSE Transformations: Social and cultural dynamics in the digital age

poniedziałek, 14 grudnia 2020

Informujemy, że na początku 2021 r. zostanie ogłoszony konkurs Transformations: Social and cultural dynamics in the digital age przygotowany przez konsorcjum CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe). Koordynowany przez NCN program jest wynikiem współpracy sieci HERA oraz NORFACE i realizuje go 27 instytucji finansujących badania naukowe z 24 państw europejskich . Całkowity budżet konkursu wynosi 36 mln euro, z czego 26 mln euro stanowi wkład instytucji partnerskich wsparty dofinansowaniem Komisji Europejskiej w wysokości 10 mln euro. »


NCN koordynatorem międzynarodowego programu CHANSE w obszarze nauk humanistycznych i społecznych

piątek, 11 grudnia 2020

Z przyjemnością informujemy, że na początku przyszłego roku zostanie uruchomiony programu CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe), którego celem jest finansowanie badań naukowych w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. Koordynowany przez NCN program będzie realizowany przez 27 instytucji finansujących badania naukowe z 24 krajów europejskich.  »


Strony