QUANTERA CHANSEWEAVE Fundusze NorweskieZobacz film NCNOtwarte konkursy NCNPrzykłady finansowanych projektówKonkurs DIOSCURI

Aktualności


Informacja o konkursach NCN

poniedziałek, 15 grudnia 2014

15 grudnia 2014 r. Narodowe Centrum Nauki uruchomiło punkt informacyjny dla wnioskodawców. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 pracownicy udzielają informacji na temat bieżących konkursów NCN, sposobu przygotowania wniosków oraz obowiązujących terminów. Zapytania można składać drogą mailową pod adresem informacja@ncn.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 12 341 9000. »


Grudniowe posiedzenie Rady NCN

piątek, 12 grudnia 2014

W dniach 10-11 grudnia 2014 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki, tym razem wyjątkowe, bo ostatnie w obecnym składzie. Dnia 15 grudnia 2014 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powoła nowych członków Rady NCN na kolejną kadencję. »


Prof. Marek Cieplak laureatem międzynarodowego konkursu z zakresu chorób neurodegeneracyjnych

czwartek, 11 grudnia 2014

Sieć JPND wspierająca badania naukowe w obszarze chorób neurodegeneracyjnych rozstrzygnęła konkurs Cross-disease analysis of pathways related to neurodegenerative diseases, przyznając finansowanie 10 międzynarodowym zespołom badawczym. Wśród laureatów znalazł się zespół prof. Marka Cieplaka z Instytutu Fizyki PAN realizujący projekt MisingLink  we współpracy z naukowcami z Cajal Institute z Hiszpanii oraz University of Limerick z Irlandii. »


Podsumowanie trzeciej edycji warsztatów szkoleniowych dla pracowników jednostek naukowych

środa, 10 grudnia 2014

4 grudnia 2014 r. w siedzibie Narodowego Centrum Nauki odbyła się trzecia już edycja warsztatów szkoleniowych dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych finansowanych przez Centrum. Szkolenie po raz kolejny przygotowali i poprowadzili pracownicy Działu Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców przy wsparciu pracowników Działu Finansowo-Księgowego oraz Zespołu Radców Prawnych. »


Polscy naukowcy nagrodzeni w międzynarodowym konkursie sieci CHIST-ERA

poniedziałek, 8 grudnia 2014

Z przyjemnością informujemy, że międzynarodowy projekt Heterogeniczne obliczenia równoległe i rozproszone w Javie, którego koordynatorem jest prof. Piotr Bała z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, został nagrodzony w konkursie sieci CHIST-ERA finansującej badania z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych. »


Statystyki konkursów za 2014 r. już dostępne

piątek, 5 grudnia 2014

Informujemy, że statystyki konkursów zostały uzupełnione o dane za rok 2014. Moduł dynamicznych statystyk umożliwia samodzielne generowanie zestawień statystycznych, dzięki czemu można uzyskać informacje o liczbie wniosków zakwalifikowanych do finansowania lub wysokości przyznanego finansowania w podziale na wybrane kategorie, w tym także rok rozstrzygnięcia konkursu. »


BEETHOVEN – informacja dla wnioskodawców

piątek, 5 grudnia 2014

Informujemy wszystkich, którzy planują złożenie wniosku w konkursie BEETHOVEN, że dokument Project Template wraz z CV kierowników i wykonawców projektu posiadających co najmniej stopień doktora – jako jeden plik PDF – jest załączany przez polskiego kierownika projektu w systemie OSF, a przez niemieckiego w systemie elan. »


Recenzje zagraniczne w naukach humanistycznych i społecznych

czwartek, 4 grudnia 2014

Zapraszamy do lektury artykułu pt. Nauki humanistyczne i społeczne w Narodowym Centrum Nauki a recenzje zagraniczne, autorstwa prof. Andrzeja Jajszczyka, dyrektora NCN. »


Projekt dr. Pawła Kaczmarczyka nagrodzony w międzynarodowym konkursie NORFACE „Przyszłość państwa opiekuńczego”

środa, 3 grudnia 2014

Konsorcjum NORFACE wspierające badania z zakresu nauk społecznych rozstrzygnęło konkurs na projekty badawcze, przyznając 14 międzynarodowym zespołom granty o łącznej wartości 18 milionów euro. Tematy nagrodzonych projektów obejmują zagadnienia takie jak: globalizacja, nierówności zdrowotne, rodzina, migracja czy prawo do świadczeń z pomocy społecznej. »


Konkurs na stanowisko koordynatora dyscyplin w grupie nauk ścisłych i technicznych

czwartek, 27 listopada 2014

Rada Narodowego Centrum Nauki ogłosiła nabór kandydatów na stanowisko koordynatora dyscyplin w grupie nauk ścisłych i technicznych. Termin składania dokumentów: do 31 grudnia 2014 r. »


Strony