QUANTERACHANSEWEAVE Fundusze NorweskieZobacz film NCNOtwarte konkursy NCNPrzykłady finansowanych projektówKonkurs DIOSCURI

Aktualności


Zapowiedź konkursu sieci JPI Urban Europe pn. „Urban Transformation Capacities” (ENUTC)

czwartek, 12 listopada 2020

Sieć JPI Urban Europe ogłosiła przygotowania do nowego konkursu na międzynarodowe, interdyscyplinarne projekty badawcze odpowiadające na wyzwania współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych. Konkurs ENUTC Call 2021 zostanie ogłoszony w styczniu 2021 r. Przewidywany termin składania wniosków wstępnych (tzw. pre-proposals) to kwiecień 2021 r. »


Dr hab. Justyna Olko laureatką nagrody Falling Walls 2020

czwartek, 12 listopada 2020

Z radością informujemy, że członkini Rady NCN, dr hab. Justyna Olko z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego znalazła się w gronie zwycięzców konkursu Falling Walls 2020 w ramach World Science Summit/Berlin Science Week organizowanego przez Falling Walls Foundation. »


Prof. Andrzej Jajszczyk wiceprzewodniczącym ERC

czwartek, 12 listopada 2020

Prof. Andrzej Jajszczyk, pierwszy dyrektor NCN, został powołany na wiceprzewodniczącego Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC) zajmującej się przyznawaniem środków na pionierskie badania podstawowe. Prof. Jajszczyk będzie odpowiedzialny za nauki fizyczne i techniczne, a jego kadencja rozpocznie się 1 stycznia 2021 r. »


Formularze wniosków dostępne w OSF

poniedziałek, 9 listopada 2020

Informujemy, że formularze wniosków dla konkursów OPUS 20, OPUS 20 LAP, SONATA 16, PRELUDIUM BIS 2 i BEETHOVEN CLASSIC 4 zostały udostępnione w systemie OSF. »


Dwoje laureatów konkursów NCN otrzymało prestiżowy grant ERC

piątek, 6 listopada 2020

Wczoraj Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) ogłosiła listę zwycięzców prestiżowego konkursu Synergy Grants. Wśród wybranych 34 wniosków na łączną kwotę 350 mln euro znalazł się projekt pod kierownictwem prof. Grzegorza Pietrzyńskiego z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk, dwukrotnego laureata konkursu MAESTRO, a także konkursów OPUS 5 i BEETHOVEN CLASSIC 3. W projekcie uczestniczy również prof. Bożena Czerny, która koordynuje prace ze strony Centrum Fizyki Teoretycznej PAN. Prof. Czerny była członkinią Rady Narodowego Centrum Nauki oraz laureatką konkursów MAESTRO 9 i OPUS 9. »


Komunikat ws. terminu złożenia raportów końcowych

piątek, 6 listopada 2020

Informujemy, że raporty końcowe z realizacji grantów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, które zakończą się w dniu 9 listopada lub później, powinny zostać złożone w Centrum w terminie wynikającym z umowy. »


Wyniki konkursu MINIATURA 4 – lista rankingowa nr 3

środa, 4 listopada 2020

Do grona laureatów konkursu MINIATURA 4 dołączyło kolejnych 88 naukowców. Przyznane środki o łącznej wartości prawie 3,4 ml zł umożliwiają laureatom realizację działań naukowych, takich jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze i konsultacyjne. »


Rejestracja podmiotu w Research Organization Registry

wtorek, 3 listopada 2020
Zgodnie z informacją zawartą w Polityce Dotyczącej Otwartego Dostępu Do Publikacji Naukowych (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 38/2020 Dyrektora NCN) cOAlition S podjęło się działań zmierzających do stworzenia narzędzia ułatwiającego naukowcom sprawdzenie, czy czasopismo naukowe, w którym chcieliby oni opublikować wyniki projektu finansowanego ze środków NCN, spełnia kryteria zgodności z wymogami Planu S. Narzędzie takie pod nazwą Journal Checker Tool (JCT) zostanie udostępnione użytkownikom już w listopadzie.

Zmiana numerów kontaktowych

piątek, 30 października 2020

Informujemy, że od dnia 2 listopada br. ulegną zmianie numery telefonów kontaktowych Informacji dla wnioskodawców oraz pracowników Działu Obsługi Wniosków, Działu Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców, Działu Rozliczania Projektów Badawczych, Staży i Stypendiów, Działu Współpracy Międzynarodowej oraz Zespołu ds. Funduszy Norweskich. Aktualny wykaz numerów będzie dostępny na stronie https://ncn.gov.pl/o-ncn/struktura. »


MAESTRO 12, SONATA BIS 10, DAINA 2 - wysyłka decyzji po ocenie formalnej

piątek, 30 października 2020
Informujemy, że dziś zostaną wysłane decyzje dla wniosków, które nie spełniały wymagań formalnych w konkursach MAESTRO 12, SONATA BIS 10 oraz DAINA 2.

Strony