CHANSEJPIWEAVE Fundusze NorweskieZobacz film NCNOtwarte konkursy NCNPrzykłady finansowanych projektówKonkurs DIOSCURI

Aktualności


Czat informacyjny na temat konkursu POLS

poniedziałek, 25 maja 2020

Zapraszamy do udziału w czacie informacyjnym, podczas którego będziemy odpowiadać na pytania dotyczące konkursu POLS. Czat odbędzie się 28 maja 2020 r. o godzinie 12.00 (CEST) i potrwa godzinę. Będzie prowadzony w języku angielskim i jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych naukowców. Do czatu można dołączyć, klikając w link: https://ncn.clickmeeting.com/pols. »


Komunikat dot. decyzji dyrektora NCN w świetle ustawy antykryzysowej

środa, 20 maja 2020

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875), zwana dalej: „ustawą”, która w art. 46 uchyliła art.15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwana: „ustawą antykryzysową” (Dz. U. poz. 374 zm. poz. 567, poz. 568 i poz. 695). »


Prof. Błocki o NCN w czasie pandemii

środa, 20 maja 2020

„Tak jak każda instytucja w Polsce i za granicą Narodowe Centrum Nauki musiało bardzo szybko przystosować się do nowej sytuacji wywołanej pandemią COVID-19. Nasze działania w pierwszych tygodniach dotyczyły zarówno oferty grantowej, jak i zmian organizacyjnych w pracy biura NCN". Zapraszamy do lektury artykułu prof. Zbigniewa Błockiego, dyrektora NCN, o funkcjonowaniu Centrum w czasie pandemii i dedykowanym konkursie na badania nad COVID-19. »


Prof. Michał Karoński członkiem Stałego Komitetu Identyfikującego Rady Naukowej ERC

wtorek, 19 maja 2020

Prof. Michał Karoński został wybrany przez Komisję Europejską na członka Stałego Komitetu Identyfikującego, wskazującego członków Rady Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC). »


Niemal 668 mln zł na badania podstawowe w konkursach OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15 oraz PRELUDIUM BIS 1

poniedziałek, 18 maja 2020

Po raz kolejny ogłaszamy wyniki trzech flagowych konkursów OPUS, PRELUDIUM i SONATA, a po raz pierwszy wyniki skierowanego do doktorantów konkursu PRELUDIUM BIS. W rozstrzygniętych właśnie konkursach naukowcy złożyli łącznie 4524 wnioski, które opiewały na kwotę ponad 3,2 mld zł. Eksperci skierowali do finansowania 809 projektów o wartości 667 745 974 zł. Finansowanie otrzymało średnio prawie 18% złożonych wniosków. »


Wyniki konkursu SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19

czwartek, 14 maja 2020

Ogłoszony pod koniec marca konkurs SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19 został rozstrzygnięty. Miał on na celu wyłonienie projektów, które przyczynią się do zrozumienia mechanizmu działania koronawirusa SARS-CoV-2, a także udoskonalenia testów diagnostycznych, poszukiwania nowych leków i łagodzenia społecznych skutków pandemii. Konkurs był przeprowadzony w ekspresowej formule przy zachowaniu najwyższych standardów oceny. »


Polscy naukowcy wśród laureatów międzynarodowego konkursu sieci NORFACE

środa, 13 maja 2020

Z przyjemnością informujemy, że cztery zespoły badawcze z Polski znalazły się wśród laureatów kolejnego konkursu organizowanego przez sieć NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe). W konkursie Democratic governance in a turbulent age złożonych zostało 207 międzynarodowych wniosków badawczych. Finansowanie w wysokości ponad 17,8 miliona euro otrzymało 14 projektów. »


Zestawienie wnioskodawców NCN w konkursach rozstrzygniętych w latach 2011-2019 wraz z panelami dziedzinowymi i dyscyplinami naukowymi lub artystycznymi

wtorek, 12 maja 2020

Przedstawiamy dwie propozycje spojrzenia na aktywność grantową jednostek naukowych i badawczych biorących udział w konkursach Narodowego Centrum Nauki (NCN), rozstrzygniętych w latach 2011-2019, w kontekście:

  1. obowiązujących w Centrum paneli dziedzinowych, w ramach których jednostki składały swoje propozycje badawcze,
  2. obowiązujących w Polsce dyscyplin naukowych lub artystycznych, reprezentowanych przez grupę paneli dziedzinowych Centrum.

CEUS-UNISONO: zamknięcie naboru wniosków na finansowanie projektów z udziałem zespołów z Czech

środa, 6 maja 2020

Przypominamy, że w konkursie CEUS-UNISONO, w przypadku projektów badawczych, dla których wnioski wspólne zostały złożone do GAČR jako agencji wiodącej, wnioski krajowe do ZSUN/OSF należy złożyć w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do GAČR i nie później niż 11 maja 2020 r. do g. 23:59. »


Zestawienie finansowanych przez NCN badań nad wirusami i epidemiami

wtorek, 5 maja 2020

Przedstawiamy wykaz wybranych projektów badawczych, staży zagranicznych, stypendiów i innych działań naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, które dotyczą badań nad wirusami i epidemiami. Oprócz badań realizowanych w 2020 r. zestawienie zawiera pięć projektów, które były prowadzone w ubiegłych latach, ale dotyczyły bezpośrednio koronawirusów. »


Strony