Laureaci nagrody NCN 2020CEUS-UNISONO Fundusze NorweskieZobacz film NCNOtwarte konkursy NCNPrzykłady finansowanych projektówKonkurs DIOSCURI

Aktualności


W Polsce powstanie 10 Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri

wtorek, 4 lipca 2017

4 lipca na Zamku Królewskim na Wawelu Narodowe Centrum Nauki podpisało z Towarzystwem Maxa Plancka porozumienie o współpracy, w ramach której przy polskich jednostkach naukowych powstanie dziesięć Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri. »


Dioscuri: polsko-niemiecka recepta na doskonałość naukową

czwartek, 29 czerwca 2017

Dziesięć Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri powstanie przy polskich instytucjach naukowych w wyniku podpisania porozumienia między Narodowym Centrum Nauki a niemieckim Towarzystwem Maxa Plancka. Uroczystość zawarcia umowy między dwiema organizacjami odbędzie się 4 lipca na Wawelu w Krakowie. »


QuantERA: otwarcie systemu składania wniosków do drugiego etapu konkursu

wtorek, 27 czerwca 2017

Informujemy, że elektroniczny system składania wniosków (ESS) do drugiego etapu konkursu QuantERA został otwarty. Instrukcja korzystania z systemu znajduje się w dokumencie: Electronic Submission System (ESS) - guidelines (stage two) »


DAINA: zapowiedź konkursu na polsko-litewskie projekty badawcze

wtorek, 27 czerwca 2017

DAINA to konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze, które będą realizowane przez zespoły polsko-litewskie we wszystkich dyscyplinach naukowych. Do konkursu będą mogli przystępować wnioskodawcy realizujący badania podstawowe. »


Zapowiedź nowych konkursów międzynarodowych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych

wtorek, 27 czerwca 2017

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursach międzynarodowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, które zostaną ogłoszone w sierpniu tego roku. Wnioski nadsyłane na konkurs będą oceniane przez międzynarodowe panele ekspertów. »


BLAP – Nowa Klasa Gwiazd Pulsujących

wtorek, 27 czerwca 2017

Dzięki regularnym pomiarom jasności ponad miliarda gwiazd naszej Galaktyki astronomowie z prowadzonego w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego projektu The Optical Gravitational Lensing Experiment (OGLE) odkryli nieznaną klasę gwiazd zmiennych pulsujących. Dodatkowe obserwacje pokazały, że są to obiekty znacznie gorętsze od Słońca. Niezwykłą cechą nowoodkrytych gwiazd jest ogromna zmiana ich parametrów fizycznych zachodząca w ciągu zaledwie około pół godziny. Tak szybkich zmian nie obserwowano dotąd w przypadku żadnych innych obiektów pulsujących. Modele teoretyczne potwierdzają, że takie zachowanie jest możliwe, ale wielką zagadką pozostaje pochodzenie takich gwiazd. Odkrycie nowej klasy gwiazd pulsujących astronomowie ogłosili w prestiżowym czasopiśmie „Nature Astronomy”. Projekt OGLE jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki. »


Sposób przekazywania środków finansowych jednostkom naukowym w konkursie MINIATURA

poniedziałek, 26 czerwca 2017

Uprzejmie informujemy, że w konkursie MINIATURA 1 na pojedyncze działania naukowe środki finansowe będą przekazywane jednostce naukowej przez Centrum w drodze jednorazowego przelewu bankowego na rachunek bankowy Jednostki wyodrębniony dla wszystkich finansowanych przez Centrum projektów, staży, stypendiów i działań naukowych. »


270 mln zł od NCN na zespoły badawcze, współpracę międzynarodową i projekty mistrzowskie

środa, 14 czerwca 2017

O 270 mln złotych na projekty naukowe, tworzenie zespołów badawczych oraz współpracę międzynarodową mogą starać się naukowcy ze stopniem doktora oraz najbardziej doświadczeni badacze w konkursach Narodowego Centrum Nauki. 14 czerwca Centrum ogłosiło konkursy SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9 oraz HARMONIA 9. »


Czerwcowe posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki

środa, 14 czerwca 2017

W dniach 7-8 czerwca członkowie Rady NCN spotkali się po raz kolejny. W pierwszym dniu odbyły się posiedzenia komisji i zespołów tematycznych Rady oraz posiedzenie Komisji Odwoławczej Rady NCN, natomiast w drugim dniu miało miejsce posiedzenie plenarne Rady NCN. »


Zestawienia wnioskodawców NCN w konkursach rozstrzygniętych w latach 2013-2016 wraz z kategoriami KEJN

poniedziałek, 12 czerwca 2017

Przedstawiamy zestawienia jednostek naukowych i badawczych biorących udział w konkursach Narodowego Centrum Nauki rozstrzygniętych w latach 2013-2016 wraz z kategoriami KEJN. Ubiegłoroczne zestawienia zostały uzupełnione o dane dla konkursów rozstrzygniętych w 2016 r. oraz aktualną na 2016 r. liczbę pracowników naukowych poszczególnych jednostek naukowych. »


Strony