Laureaci nagrody NCN 2020CEUS-UNISONO Fundusze NorweskieZobacz film NCNOtwarte konkursy NCNPrzykłady finansowanych projektówKonkurs DIOSCURI

Aktualności


DAINA: zapowiedź konkursu na polsko-litewskie projekty badawcze

wtorek, 27 czerwca 2017

DAINA to konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze, które będą realizowane przez zespoły polsko-litewskie we wszystkich dyscyplinach naukowych. Do konkursu będą mogli przystępować wnioskodawcy realizujący badania podstawowe. »


Zapowiedź nowych konkursów międzynarodowych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych

wtorek, 27 czerwca 2017

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursach międzynarodowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, które zostaną ogłoszone w sierpniu tego roku. Wnioski nadsyłane na konkurs będą oceniane przez międzynarodowe panele ekspertów. »


BLAP – Nowa Klasa Gwiazd Pulsujących

wtorek, 27 czerwca 2017

Dzięki regularnym pomiarom jasności ponad miliarda gwiazd naszej Galaktyki astronomowie z prowadzonego w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego projektu The Optical Gravitational Lensing Experiment (OGLE) odkryli nieznaną klasę gwiazd zmiennych pulsujących. Dodatkowe obserwacje pokazały, że są to obiekty znacznie gorętsze od Słońca. Niezwykłą cechą nowoodkrytych gwiazd jest ogromna zmiana ich parametrów fizycznych zachodząca w ciągu zaledwie około pół godziny. Tak szybkich zmian nie obserwowano dotąd w przypadku żadnych innych obiektów pulsujących. Modele teoretyczne potwierdzają, że takie zachowanie jest możliwe, ale wielką zagadką pozostaje pochodzenie takich gwiazd. Odkrycie nowej klasy gwiazd pulsujących astronomowie ogłosili w prestiżowym czasopiśmie „Nature Astronomy”. Projekt OGLE jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki. »


Sposób przekazywania środków finansowych jednostkom naukowym w konkursie MINIATURA

poniedziałek, 26 czerwca 2017

Uprzejmie informujemy, że w konkursie MINIATURA 1 na pojedyncze działania naukowe środki finansowe będą przekazywane jednostce naukowej przez Centrum w drodze jednorazowego przelewu bankowego na rachunek bankowy Jednostki wyodrębniony dla wszystkich finansowanych przez Centrum projektów, staży, stypendiów i działań naukowych. »


270 mln zł od NCN na zespoły badawcze, współpracę międzynarodową i projekty mistrzowskie

środa, 14 czerwca 2017

O 270 mln złotych na projekty naukowe, tworzenie zespołów badawczych oraz współpracę międzynarodową mogą starać się naukowcy ze stopniem doktora oraz najbardziej doświadczeni badacze w konkursach Narodowego Centrum Nauki. 14 czerwca Centrum ogłosiło konkursy SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9 oraz HARMONIA 9. »


Czerwcowe posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki

środa, 14 czerwca 2017

W dniach 7-8 czerwca członkowie Rady NCN spotkali się po raz kolejny. W pierwszym dniu odbyły się posiedzenia komisji i zespołów tematycznych Rady oraz posiedzenie Komisji Odwoławczej Rady NCN, natomiast w drugim dniu miało miejsce posiedzenie plenarne Rady NCN. »


Zestawienia wnioskodawców NCN w konkursach rozstrzygniętych w latach 2013-2016 wraz z kategoriami KEJN

poniedziałek, 12 czerwca 2017

Przedstawiamy zestawienia jednostek naukowych i badawczych biorących udział w konkursach Narodowego Centrum Nauki rozstrzygniętych w latach 2013-2016 wraz z kategoriami KEJN. Ubiegłoroczne zestawienia zostały uzupełnione o dane dla konkursów rozstrzygniętych w 2016 r. oraz aktualną na 2016 r. liczbę pracowników naukowych poszczególnych jednostek naukowych. »


Wyniki pierwszego etapu konkursu QuantERA

poniedziałek, 5 czerwca 2017

Informujemy, że w wyniku pierwszego etapu konkursu QuantERA 92 wnioski o  łącznym budżecie niemal 109 mln euro zostały skierowane do drugiej fazy oceny. Termin składania wniosków pełnych (tzw. full proposals) został przedłużony do 11 lipca 2017 r.  Elektroniczny system składania wniosków zostanie uruchomiony w połowie czerwca. »


OPUS 13, PRELUDIUM 13 – opcja wysyłki wniosków w systemie OSF już dostępna

piątek, 2 czerwca 2017

Informujemy, że w systemie OSF dostępne są wszystkie funkcje umożliwiające złożenie wniosków w konkursach ogłoszonych w dniu 15 marca 2017 r. Możliwe jest drukowanie plików PDF, generowanie potwierdzeń złożenia wniosków oraz elektroniczna wysyłka wniosków. »


Rejestracja na konferencję programową Narodowego Kongresu Nauki w Warszawie

czwartek, 1 czerwca 2017

W dniach 19 i 20 czerwca 2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbędzie się konferencja „Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym”. Będzie to dziewiąta i ostatnia z cyklu konferencji programowych przygotowujących Narodowy Kongres Nauki.  Narodowe Centrum Nauki jest partnerem wydarzenia. »


Strony