QUANTERACHANSEWEAVE Fundusze NorweskieZobacz film NCNOtwarte konkursy NCNPrzykłady finansowanych projektówKonkurs DIOSCURI

Aktualności


Webinarium dla polskich wnioskodawców w konkursie CHANSE Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age

wtorek, 16 marca 2021

Już w najbliższy poniedziałek 22 marca 2021 r. o godz. 14:30 zapraszamy na dwugodzinne webinarium poświęcone konkursowi CHANSE Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age. Podczas wydarzenia zostanie przybliżona i wyjaśniona tematyka konkursu oraz omówione zostaną szczegółowo zasady składania wniosków. Webinarium będzie prowadzone w języku polskim i jest skierowane do polskich zespołów badawczych chcących przystąpić do konkursu. »


Ogłoszenie konkursu M-ERA.NET 3 Call 2021

poniedziałek, 15 marca 2021

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią M-ERA ogłasza konkurs M-ERA.NET Call 2021 na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. »


430 mln zł na badania podstawowe w konkursach PRELUDIUM 20 i OPUS 21

poniedziałek, 15 marca 2021

Ogłaszamy dwudziestą edycję konkursu PRELUDIUM na projekty badawcze dla osób nieposiadających stopnia naukowego doktora i dwudziestą pierwszą edycję konkursu OPUS na projekty badawcze dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Łączny budżet obydwu flagowych konkursów NCN wynosi aż 430 mln zł. »


Ogłoszenie konkursu QuantERA Call 2021

piątek, 12 marca 2021

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią QuantERA II ERA-Net Cofund zaprasza polskich naukowców do udziału w konkursie QuantERA Call 2021 na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych w tematyce:

  • Quantum Phenomena and Resources
  • Applied Quantum Science.
»


Weave-UNISONO: przedłużenie terminu składania wniosków na projekty badawcze z udziałem zespołów z Czech

czwartek, 11 marca 2021

Informujemy, że w związku z przedłużeniem naboru wniosków wspólnych w agencji czeskiej GACR jako agencji wiodącej w programie Weave do 22 kwietnia 2021 r.,  wnioski krajowe w ramach programu Weave-UNISONO należy wysłać do NCN wyłącznie w formie elektronicznej poprzez system ZSUN/OSF, w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do GACR jako agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych i nie później niż 29 kwietnia 2021 r. »


Plan S a praktyka publikacyjna

wtorek, 9 marca 2021

Zachęcamy naukowców do wypełnienia krótkiego kwestionariusza, który pozwoli ocenić, czy i w jakim zakresie założenia Planu S dotyczące publikowania w otwartym dostępie będą miały wpływ na ich praktykę publikacyjną. »


Ogłoszenie konkursu CHANSE Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age

wtorek, 9 marca 2021

Zapraszamy do udziału w konkursie CHANSE Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age ogłaszanym przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z 25 organizacjami finansującymi badania naukowe w Europie. Szczegółowy zakres tematyczny konkursu znajduje się w ogłoszeniu o konkursieO finansowanie w konkursie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 4 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 4 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

»


Zapowiedź konkursu na międzynarodowe projekty badawcze: Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World

poniedziałek, 8 marca 2021

Trans-Atlantic Platform (T-AP) for Social Sciences and Humanities, sieć współpracy utworzona przez agencje finansujące badania naukowe w obszarze nauk humanistycznych i społecznych z Ameryki Południowej, Ameryki Północnej i Europy, ma przyjemność ogłosić trzeci w swym dorobku konkurs na międzynarodowe projekty badawcze, w zakresie Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World. Jako agencja partnerska do nowego konkursu sieci T-AP przystąpi Narodowe Centrum Nauki, które kwotą 600 tys. euro sfinansuje wyłonione w konkursie polskie zespoły badawcze. »


Komponenty badawcze finansowane przez NCN w ramach programu NAWA „Profesura Gościnna NAWA (edycja 1)” – druga lista rankingowa

piątek, 5 marca 2021

Przedstawiamy drugą listę rankingową w ramach Naboru wniosków o finansowanie Komponentów badawczych w projektach, które uzyskały finansowanie w programie NAWA „Profesura Gościnna NAWA (edycja 1)”. Do finansowania został skierowany jeden wniosek, który uzyskał pozytywną ocenę formalną. »


Zapowiedź międzynarodowego konkursu sieci M-ERA.NET 3

środa, 3 marca 2021

Już w połowie marca 2021 r. Sieć M-ERA.NET 3 ogłosi nowy, współfinansowany przez Komisję Europejską, konkurs dotyczący badań materiałowych i innowacji. Tegoroczna edycja konkursu poświęcona będzie w szczególności: »


Strony