QUANTERACHANSEWEAVE Fundusze NorweskieZobacz film NCNOtwarte konkursy NCNPrzykłady finansowanych projektówKonkurs DIOSCURI

Aktualności


Komponenty badawcze finansowane przez NCN w ramach programu NAWA „Profesura Gościnna NAWA (edycja 1)” – pierwsza lista rankingowa

czwartek, 28 stycznia 2021

Opublikowaliśmy dziś pierwszą listę rankingową w ramach Naboru wniosków o finansowanie Komponentów badawczych w projektach, które uzyskały finansowanie w programie NAWA „Profesura Gościnna NAWA (edycja 1)”. Do finansowania został skierowany jeden wniosek, który uzyskał pozytywną ocenę formalną. »


Zwrot odsetek bankowych uzyskanych od środków przekazanych przez NCN

wtorek, 26 stycznia 2021

Uprzejmie informujemy, że do końca pierwszego kwartału należy dokonać zwrotu odsetek bankowych narosłych od środków przekazanych przez Centrum. W przypadku projektów, których realizacja zakończyła się po dniu 31 grudnia 2015 r. lub które nadal są w trakcie realizacji, odsetki bankowe można zwracać do Centrum zbiorczo jednym przelewem, bez konieczności zwracania odsetek bankowych z każdego projektu z osobna. »


Decyzje po ocenie formalnej w konkursach OPUS 20 + LAP, PRELUDIUM BIS 2 i SONATA 16

piątek, 22 stycznia 2021

Informujemy, że dziś zostaną wysłane decyzje dla wniosków, które nie spełniały wymagań formalnych w konkursach OPUS 20 + LAP, PRELUDIUM BIS 2 i SONATA 16. »


Nowy konkurs sieci ForestValue

wtorek, 19 stycznia 2021

Zapraszamy do składania wniosków w nowym konkursie sieci ForestValue na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące trzech obszarów tematycznych: 1. Sustainable and multifunctional use and management of forests, to maximize their contribution to all United Nations Sustainable Development Goals, 2. Building with wood from various perspectives, 3. Analysis of benefits, synergies and trade-offs in the use of forest biomass. »


Publikacja laureata konkursu OPUS w czasopiśmie „Nature”

wtorek, 19 stycznia 2021

W najnowszym numerze „Nature” ukazał się artykuł opisujący badania naukowców z Polski, USA i Korei Południowej, którzy opracowali nowe nanomateriały koloidalne zdolne do lawinowej emisji fotonów. Jednym z autorów publikacji jest prof. dr hab. inż. Artur Bednarkiewicz z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk (INTiBS PAN) we Wrocławiu, a polska część badań jest finansowana w ramach konkursu OPUS 16 pod kierownictwem prof. Bednarkiewicza.

»


Komponenty badawcze finansowane przez NCN w ramach programu NAWA „Polskie Powroty 2020” – trzecia lista rankingowa

poniedziałek, 18 stycznia 2021

Opublikowaliśmy dziś trzecią listę rankingową w ramach Naboru wniosków o finansowanie Komponentów badawczych w projektach, które uzyskały finansowanie w programie NAWA „Polskie Powroty 2020”. Tym razem do finansowania został skierowany jeden wniosek, który uzyskał pozytywną ocenę formalną. »


Nowy konkurs sieci JPIAMR

czwartek, 14 stycznia 2021

We współpracy z siecią JPIAMR ogłaszamy  konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki. O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Przynajmniej dwa zespoły muszą pochodzić z krajów członkowskich UE lub z krajów stowarzyszonych, zaś kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. »


Poszukujemy jednostek naukowych gotowych do utworzenia Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w kolejnej edycji konkursu

poniedziałek, 11 stycznia 2021

Po raz czwarty zapraszamy jednostki naukowe do zgłaszania gotowości utworzenia Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w ramach swojej struktury organizacyjnej. O utworzenie Centrów Dioscuri mogą starać się instytucje naukowe, prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły. »


Dwa kolejne Komponenty badawcze finansowane przez NCN w ramach programu NAWA „Polskie Powroty 2020”

poniedziałek, 11 stycznia 2021

Przedstawiamy drugą listę rankingową w ramach Naboru wniosków o finansowanie Komponentów badawczych w projektach, które uzyskały finansowanie w programie NAWA „Polskie Powroty 2020”. Dwa kolejne wnioski zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i skierowane do finansowania ze środków NCN.  »


Zasady dostarczania do NCN raportów rocznych za 2020 r. oraz innych dokumentów dot. realizowanych projektów badawczych

piątek, 8 stycznia 2021

Przypominamy, że termin na złożenie raportów rocznych z realizacji projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora w roku 2020 upływa w dniu 31 marca 2021 r. W związku z nadal istniejącym w Polsce stanem epidemii i związanymi z tym ograniczeniami zwracamy się z prośbą o przesyłanie wszelkiej korespondencji drogą elektroniczną »


Strony