QUANTERACHANSEWEAVE Fundusze NorweskieZobacz film NCNOtwarte konkursy NCNPrzykłady finansowanych projektówKonkurs DIOSCURI

Aktualności


Stanowisko Rady NCN w sprawie zmiany zasad zatrudniania

poniedziałek, 14 grudnia 2020

Przedstawiamy Stanowisko Rady Narodowego Centrum Nauki w sprawie zmiany zasad zatrudniania młodych badaczy na stanowiskach post-doc oraz możliwości zatrudniania doświadczonych uczonych w projektach badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN. Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu.

»


Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze: CHANSE Transformations: Social and cultural dynamics in the digital age

poniedziałek, 14 grudnia 2020

Informujemy, że na początku 2021 r. zostanie ogłoszony konkurs Transformations: Social and cultural dynamics in the digital age przygotowany przez konsorcjum CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe). Koordynowany przez NCN program jest wynikiem współpracy sieci HERA oraz NORFACE i realizuje go 27 instytucji finansujących badania naukowe z 24 państw europejskich . Całkowity budżet konkursu wynosi 36 mln euro, z czego 26 mln euro stanowi wkład instytucji partnerskich wsparty dofinansowaniem Komisji Europejskiej w wysokości 10 mln euro. »


NCN koordynatorem międzynarodowego programu CHANSE w obszarze nauk humanistycznych i społecznych

piątek, 11 grudnia 2020

Z przyjemnością informujemy, że na początku przyszłego roku zostanie uruchomiony programu CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe), którego celem jest finansowanie badań naukowych w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. Koordynowany przez NCN program będzie realizowany przez 27 instytucji finansujących badania naukowe z 24 krajów europejskich.  »


Planowany harmonogram konkursów w 2021 r.

czwartek, 10 grudnia 2020

Prezentujemy planowany harmonogram przeprowadzania przez Narodowe Centrum Nauki konkursów w 2021 r. Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki. »


Informacja w sprawie dodatkowych kosztów pracodawcy związanych z przystąpieniem osób zatrudnionych w ramach projektów finansowanych przez NCN do Pracowniczych Planów Kapitałowych

czwartek, 10 grudnia 2020

W związku z pojawiającymi się pytaniami, dotyczącymi zwiększenia wysokości środków na wynagrodzenia (etatowe i dodatkowe) w celu pokrycia kosztów przystąpienia do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych, do których zgodnie z Ustawą z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (Dz.U.2020.1342 t.j.) musi przystąpić każdy pracodawca, informujemy, że Narodowe Centrum Nauki nie planuje zwiększenia tej kwoty. »


Dr hab. Justyna Olko laureatką Consolidator Grant ERC

środa, 9 grudnia 2020

Z radością informujemy, że członkini Rady NCN dr hab. Justyna Olko z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego znalazła się w gronie laureatów prestiżowego Consolidator Grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC). Badaczka została wyróżniona w obszarze nauk społecznych i humanistycznych i będzie realizowała projekt pt. „Multilingual worlds – neglected histories. Uncovering their emergence, continuity and loss in past and present societies”. »


Otwarcie Naboru wniosków o finansowanie Komponentów badawczych w projektach finansowanych przez NAWA w konkursie „Polskie Powroty 2020 edycja Covid-19”

środa, 9 grudnia 2020

W związku z ogłoszeniem przez NAWA wyników programu „Polskie Powroty 2020 edycja Covid-19”, Narodowe Centrum Nauki ogłasza otwarcie Naboru wniosków o finansowanie Komponentów badawczych stanowiących część projektów finansowanych przez NAWA w tym konkursie. Program „Polskie Powroty 2020 edycja Covid-19” umożliwia wyróżniającym się polskim naukowcom pracującym za granicą powrót do Polski i prowadzenie badań naukowych w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. »


Otwarcie Naboru wniosków o finansowanie Komponentów badawczych w projektach finansowanych przez NAWA w konkursie „Profesura Gościnna NAWA” (edycja I)

środa, 9 grudnia 2020

W związku z ogłoszeniem przez NAWA wyników programu „Profesura Gościnna NAWA” (edycja I), Narodowe Centrum Nauki ogłasza otwarcie naboru wniosków o finansowanie Komponentów badawczych stanowiących część projektów finansowanych przez NAWA w tym konkursie. Program „Profesura Gościnna NAWA” (edycja I) został skierowany do wybranych instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki m. in. polskich uczelni, instytutów naukowych i instytutów badawczych. »


Zapowiedź międzynarodowego konkursu sieci JPND Neurodegenerative Disease Research

czwartek, 3 grudnia 2020

Sieć JPND zapowiada nowy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie chorób neurozwyrodnieniowych w ramach tematu "Linking pre-diagnosis disturbances of physiological systems to Neurodegenerative Diseases". »


Konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin NZ i ST

poniedziałek, 30 listopada 2020

Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin w grupach nauk o życiu oraz nauk ścisłych i technicznych. Zgłoszenia są przyjmowane do 4 stycznia 2021 r. »


Strony