QUANTERACHANSEWEAVE Fundusze NorweskieZobacz film NCNOtwarte konkursy NCNPrzykłady finansowanych projektówKonkurs DIOSCURI

Aktualności


Znamy pierwszą laureatkę konkursu CEUS-UNISONO

wtorek, 22 grudnia 2020

Ogłaszamy pierwsze wyniki międzynarodowego konkursu CEUS-UNISONO na dwu- lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii i Polski, przeprowadzany w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) w ramach programu wielostronnego CEUS. Pierwszą laureatką została dr hab. Małgorzata Pilot z Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk. Projekt został rekomendowany do finansowania w wyniku oceny merytorycznej w austriackiej agencji FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung). »


Prof. Jacek Kuźnicki nowym przewodniczącym Rady NCN

poniedziałek, 21 grudnia 2020

Dwudziestego pierwszego grudnia odbyło się pierwsze posiedzenie Rady NCN w nowym składzie, podczas którego Rada w drodze głosowania wybrała przewodniczącego – prof. Jacka Kuźnickiego. W posiedzeniu uczestniczyła dr Anna Budzanowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

»


Zamknięcie naboru w konkursie CEUS-UNISONO

poniedziałek, 21 grudnia 2020

Przypominamy, że na podstawie Uchwały Rady NCN nr 104/2020 z dnia 30 września 2020 r., nabór wniosków krajowych w konkursie CEUS-UNISONO zostanie zamknięty w dniu 31 grudnia 2020 r. o godz. 16:00. »


Weave: nowe podejście w finansowaniu międzynarodowych projektów badawczych

piątek, 18 grudnia 2020

Dwanaście europejskich instytucji finansujących badania naukowe, przy wsparciu stowarzyszenia Science Europe, ogłasza program wielostronnej współpracy Weave, ukierunkowany na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych o wyróżniającym się poziomie naukowym. Po raz pierwszy sieć współpracy o takiej skali uruchamia szeroko zakrojoną inicjatywę wspierania dwu- i trójstronnych europejskich projektów badawczych we wszystkich dziedzinach nauki. »


Prof. Janusz Janeczek ponownie przewodniczącym Rady ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej

czwartek, 17 grudnia 2020

Z przyjemnością informujemy, że prof. dr hab. Janusz Janeczek, który w latach 2016-2018 pełnił funkcję przewodniczącego Rady NCN, po raz drugi został powołany przez Ministra Klimatu i Środowiska na przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej przy Państwowej Agencji Atomistyki. Kadencja rady potrwa cztery lata.

»


Znamy wyniki konkursu POLS wspierającego mobilność naukową

środa, 16 grudnia 2020

Rozstrzygnęliśmy współfinansowany z funduszy norweskich konkurs POLS. Naukowcy z zagranicy otrzymają ponad 30,5 mln zł na projekty badawcze realizowane w polskich instytucjach naukowych. »


Ogłaszamy konkursy SHENG 2 i SONATINA 5

wtorek, 15 grudnia 2020

Ogłosiliśmy drugą edycję konkursu SHENG na polsko-chińskie projekty badawcze oraz piątą edycję konkursu SONATINA na projekty badawcze dla naukowców rozpoczynających karierę badawczą. Łączny budżet konkursów wynosi 45 mln zł.  »


Nowy skład Rady NCN

wtorek, 15 grudnia 2020

Od dzisiaj Rada NCN pracuje w nowym składzie. Na mocy otrzymanych powołań, funkcję członka Rady NCN na okres od 15 grudnia 2020 r. do 14 grudnia 2024 r. objęło dwunastu profesorów. Nominację otrzymało ośmiu nowych profesorów oraz czterech dotychczas zasiadających w Radzie NCN. »


SONATA BIS 10 i MAESTRO 12 - decyzje po I etapie oceny merytorycznej

wtorek, 15 grudnia 2020

Informujemy, że zostały dziś wysłane decyzje dla wniosków, które nie zostały zakwalifikowane do II etapu oceny merytorycznej w konkursach: SONATA BIS 10 i MAESTRO 12. Przypominamy, że decyzje dyrektora NCN są doręczane wnioskodawcy w formie dokumentu elektronicznego na wskazany we wniosku adres elektroniczny. »


Stanowisko Rady NCN w sprawie zmiany zasad zatrudniania

poniedziałek, 14 grudnia 2020

Przedstawiamy Stanowisko Rady Narodowego Centrum Nauki w sprawie zmiany zasad zatrudniania młodych badaczy na stanowiskach post-doc oraz możliwości zatrudniania doświadczonych uczonych w projektach badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN. Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu.

»


Strony