QUANTERACHANSEWEAVE Fundusze NorweskieZobacz film NCNOtwarte konkursy NCNPrzykłady finansowanych projektówKonkurs DIOSCURI

Aktualności


Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 marca 2012 r.

wtorek, 22 maja 2012

Informujemy, że w sekcji "Najczęściej zadawane pytania" opublikowano szczegółowe instrukcje przygotowania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 marca 2012 r.: »


Kontakt z Koordynatorami Dyscyplin w dniach 17–29 maja 2012 r.

czwartek, 17 maja 2012

W związku z trwającymi w Narodowym Centrum Nauki pracami Zespołów Ekspertów, oceniających wnioski o finansowanie projektów badawczych składanych w konkursach NCN, informujemy, że w dniach 17–29 maja 2012 r. mogą wystąpić czasowe utrudnienia w kontakcie z Koordynatorami Dyscyplin. Prosimy o kierowanie pytań dotyczących konkursów oraz obsługiwanych przez NCN projektów bezpośrednio do pracowników Działu Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców, zajmujących się odpowiednimi panelami. »


Konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin

wtorek, 15 maja 2012

Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin w grupie Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (2 stanowiska pracy) oraz w grupie Nauk Ścisłych i Technicznych (1 stanowisko pracy).

»


Majowe posiedzenie Rady NCN

wtorek, 15 maja 2012

W dniach 9-10 maja 2012 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki. W pierwszym dniu obrad odbyły się posiedzenia Komisji Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1), Komisji Nauk Ścisłych i Technicznych (K-2), Komisji Nauk o Życiu (K-3) oraz komisji specjalistycznych i zespołów tematycznych Rady NCN. Następnego dnia miało miejsce posiedzenie plenarne z udziałem Dyrekcji, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników NCN. »


POMOC PUBLICZNA: ważna informacja dla wszystkich wnioskodawców

wtorek, 24 kwietnia 2012

Pomoc publiczna jest udzielana przedsiębiorcom, czyli podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Jeśli np. jednostka naukowa lub instytut badawczy prowadzi działalność gospodarczą, to wówczas środki finansowe uzyskane od Narodowego Centrum Nauki mogą stanowić pomoc publiczną dla tego podmiotu. Projekty, w których występuje pomoc publiczna są poddawane standardowej ocenie, a wnioskodawcy mogą uzyskać 100% wnioskowanego finansowania. »


Formularze wniosków dla konkursów ogłoszonych 15 marca 2012 r. dostępne w systemie OSF

wtorek, 24 kwietnia 2012

Informujemy, że w systemie OSF zostały udostępnione formularze wniosków dla konkursów OPUS 3, PRELUDIUM 3, SONATA 3 oraz SONATA BIS 1 ogłoszonych 15 marca 2012 roku. Przypominamy, że począwszy od tej edycji konkursów NCN, w postępowaniu kwalifikacyjnym na pierwszym etapie oceny merytorycznej załącznik „pełny opis projektu” nie będzie oceniany. »


Fala wniosków, ale lekko regulowana

czwartek, 19 kwietnia 2012

Zapraszamy do lektury artykułu pt. „Fala wniosków, ale lekko regulowana” autorstwa profesora Andrzeja Jajszczyka, dyrektora NCN. Artykuł podsumowuje zmiany w regulaminie konkursów Narodowego Centrum Nauki, wprowadzone wraz z ogłoszeniem 15 marca 2012 r. konkursów OPUS, PRELUDIUM, SONATA i SONATA BIS. »


Kwietniowe posiedzenie Rady NCN

poniedziałek, 16 kwietnia 2012

12 kwietnia 2012 r. odbyło się kolejne posiedzenie plenarne Rady Narodowego Centrum Nauki z udziałem Dyrekcji, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników NCN. Podczas posiedzenia Rada dokonała podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych grup dyscyplin dla konkursów ogłoszonych 15 grudnia 2011 r., podejmując w tej sprawie następujące decyzje: »


Informacja dotycząca finansowania stypendiów doktorskich przez NCN

czwartek, 5 kwietnia 2012

Informujemy, że Rada Narodowego Centrum Nauki nie podjęła jeszcze decyzji dotyczącej zasad finansowania stypendiów doktorskich przez NCN. Obecnie trwają prace nad ustaleniem reguł ich przyznawania, a szczegółowe informacje na ten temat zostaną opublikowane na stronie internetowej Centrum po podjęciu przez Radę stosownych uchwał, najpóźniej do końca września 2012 r. »


HERA „Cultural Encounters” – szansa na znalezienie partnera do realizacji projektu

czwartek, 29 marca 2012

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w konkursie HERA „Cultural Encounters” do skorzystania z aplikacji Online Partner Search pozwalającej na znalezienie partnerów do realizacji projektów badawczych. »


Strony