QUANTERACHANSEWEAVE Fundusze NorweskieZobacz film NCNOtwarte konkursy NCNPrzykłady finansowanych projektówKonkurs DIOSCURI

Aktualności


Ważny komunikat w sprawie wprowadzenia nowego warunku w przypadku ponownego złożenia wniosku w konkursie MAESTRO

środa, 17 lutego 2021

Od 2022 r. w konkursie MAESTRO zostanie wprowadzony przez Radę NCN nowy wymóg dla osób, które kierowały lub kierują projektem MAESTRO i planują złożenie kolejnego wniosku w tym konkursie. »


Ponad 215 mln zł dla naukowców w konkursach MAESTRO 12 i SONATA BIS 10

poniedziałek, 15 lutego 2021

Ogłosiliśmy wyniki dwunastej edycji konkursu MAESTRO oraz dziesiątej edycji konkursu SONATA BIS. Przyznane granty umożliwią badaczom realizację pionierskich badań podstawowych oraz utworzenie nowych zespołów badawczych. »


Journal Checker Widget - narzędzie pomocne w wyszukiwaniu czasopism

wtorek, 2 lutego 2021
Informujemy, że na stronie internetowej Koalicji S zostało zamieszczone nowe narzędzie tzw. Journal Checker Widget. Jest ono pomocne w wyszukiwaniu czasopism, w których naukowcy mogą publikować zgodnie z Polityką Otwartego Dostępu do Publikacji NCN. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na ten temat pod adresem https://journalcheckertool.org/widget.

Formularze wniosków dostępne w ZSUN/OSF

poniedziałek, 1 lutego 2021

Informujemy, że formularze wniosków dla konkursów SONATINA 5, SHENG 2 i Weave-UNISONO zostały udostępnione w systemie ZSUN/OSF.  »


Nowy konkurs sieci JPI Urban Europe

piątek, 29 stycznia 2021

We współpracy z siecią JPI Urban Europe ogłaszamy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w ramach inicjatywy typu ERA-NET Co-fund Urban Transformation Capacities (ENUTC), dotyczące obszarów tematycznych związanych z rozwojem współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych. Szczegółowy zakres tematyczny znajduje się w ogłoszeniu o konkursie. »


Czwarta lista rankingowa w Naborze na Komponenty badawcze finansowane przez NCN w ramach programu NAWA „Polskie Powroty 2020”

czwartek, 28 stycznia 2021

Przedstawiamy czwartą listę rankingową w ramach Naboru wniosków o finansowanie Komponentów badawczych w projektach, które uzyskały finansowanie w programie NAWA „Polskie Powroty 2020”. Do finansowania został skierowany jeden wniosek, który uzyskał pozytywną ocenę formalną. »


Komponenty badawcze finansowane przez NCN w ramach programu NAWA „Profesura Gościnna NAWA (edycja 1)” – pierwsza lista rankingowa

czwartek, 28 stycznia 2021

Opublikowaliśmy dziś pierwszą listę rankingową w ramach Naboru wniosków o finansowanie Komponentów badawczych w projektach, które uzyskały finansowanie w programie NAWA „Profesura Gościnna NAWA (edycja 1)”. Do finansowania został skierowany jeden wniosek, który uzyskał pozytywną ocenę formalną. »


Zwrot odsetek bankowych uzyskanych od środków przekazanych przez NCN

wtorek, 26 stycznia 2021

Uprzejmie informujemy, że do końca pierwszego kwartału należy dokonać zwrotu odsetek bankowych narosłych od środków przekazanych przez Centrum. W przypadku projektów, których realizacja zakończyła się po dniu 31 grudnia 2015 r. lub które nadal są w trakcie realizacji, odsetki bankowe można zwracać do Centrum zbiorczo jednym przelewem, bez konieczności zwracania odsetek bankowych z każdego projektu z osobna. »


Decyzje po ocenie formalnej w konkursach OPUS 20 + LAP, PRELUDIUM BIS 2 i SONATA 16

piątek, 22 stycznia 2021

Informujemy, że dziś zostaną wysłane decyzje dla wniosków, które nie spełniały wymagań formalnych w konkursach OPUS 20 + LAP, PRELUDIUM BIS 2 i SONATA 16. »


Nowy konkurs sieci ForestValue

wtorek, 19 stycznia 2021

Zapraszamy do składania wniosków w nowym konkursie sieci ForestValue na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące trzech obszarów tematycznych: 1. Sustainable and multifunctional use and management of forests, to maximize their contribution to all United Nations Sustainable Development Goals, 2. Building with wood from various perspectives, 3. Analysis of benefits, synergies and trade-offs in the use of forest biomass. »


Strony